Όροι χρήσης και προυποθέσεις υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρίας Vivre Deco S.A.


1.Εισαγωγή-ορισμοί

VIVRE DECO - Η ιστοσελίδα gr.vivre.eu είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα) που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρία με την επωνυμία VIVRE DECO S.A., που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 22 Tudor Vladimirescu Bvd., Green Gate Office, 11ος όροφος, sector 5, J40/3718/2012, CUI (registration code) RO30010618, 7.250.800 μετοχικό κεφάλαιο (στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρία), όπως νόμιμα εκπροσωπείται και διέπεται από τους κανόνες του Ρουμανικού Δικαίου.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - Vivre,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "Επισκέπτης" ή/και "Χρήστης" ή "Πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς, επίσης, και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Το περιεχόμενο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει σταλεί από την Εταιρία προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ ή τους ΠΕΛΑΤΕΣ της διαμέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή διαμέσου οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας,
 • Οποιαδήποτε πληροφορία μεταδίδεται με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας από κάποιο υπάλληλο/προστηθέντα της Εταιρείας στους ΧΡΗΣΤΕΣ ή στους ΠΕΛΑΤΕΣ σε συνδυασμό με την πληροφορία του τρόπου επικοινωνίας αν αυτή δηλώνεται ρητά ή όχι.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο το οποίο διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα, να διέπονται από σαφήνεια, αρτιότητα και ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.
 • Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα, υπηρεσίες και το κόστος αυτών, όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
 • Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα,, υπηρεσίες και το κόστος αυτών παρεχόμενες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με το οποίο η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου αποδιδόμενη στο κοινό μέσω των ειδικών τμημάτων της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ προσφέροντας στους Πελάτες τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με προϊόντα, και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των μέσων επικοινωνίας από απόσταση.
ΜΕΛΟΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ - Το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ή αποκτά πρόσβαση στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του ιστότοπου είτε μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού μέσου επικοινωνίας ή στη βάση μιας συμφωνίας μεταξύ του φυσικού αυτού προσώπου και της Εταιρίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στην ιστοσελίδα.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Μέσω της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες, μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός κωδικού πρόσβασης, να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό, επιτρέποντας στον ΧΡΗΣΤΗ να έχει πρόσβαση σε περιορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται.
ΠΕΛΑΤΗΣ - Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ή αποκτά πρόσβαση στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της ιστοσελίδας ή στην εκάστοτε ΥΠΗΡΕΣΙΑ του, σύμφωνα με τη δημιουργία του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, όπου ο Αγοραστής ενημερώνει/δεσμεύεται τον/με τον Πωλητή, ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την ιστοσελίδα, επιθυμεί να αγοράσει προιόντα/υπηρεσίες.
Π.Λ.Τ. ΤΙΜΗ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ) - Για ορισμένα προϊόντα, είναι η πληροφορία που παρέχεται για την προτεινόμενη τιμή πώλησης (στο αριστερό μέρος, στις σελίδες του ιστότοπου που περιγράφονται τα διάφορα προϊόντα και στο κάτω μέρος, στις σελίδες των προϊόντων που περιγράφονται ατομικά), με γκρί χρώμα και μικρότερη γραμματοσειρά, διαφορετική από την τιμή πώλησης. Τα προϊόντα που παρέχονται προς πώληση σε ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ, η τιμή αυτή σε αυτά θεωρείται ως τιμή πώλησης. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ δεν θεωρείται η ισχύουσα τιμή πώλησης που χρησιμοποιείται από την Εταιρία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σαν πληροφορία/πρόταση προς τον Πελάτη της Εταιρείας. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την συγκριτική βελτίωση του προϊόντος και αυτό δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση στον πελάτη και θα πρέπει να γίνεται κατανοητό από τον ίδιο, όταν προβαίνει σε μία συναλλαγή μέσω του «My Cart, https://gr.vivre.eu/cart/index», ότι η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος είναι κατανοητή και σύννομη.
ΕΓΓΡΑΦΟ - Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, όπως παρατίθενται στο παρόν.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - Οποιοδήποτε απεσταλμένο μήνυμα (π.χ. είτε με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-e-mail-/μηνύματος sms/Viber/τηλεφωνικής κλήσης, κινητής ώθησης κλπ), το οποίο περιλαμβάνει γενική και ειδική πληροφόρηση, σχετικά με όμοια ή παραπλήσια προιόντα με αυτά που έχουν αγοραστεί από τον Πελάτη/διαδικτυακή απεικόνιση, πληροφόρηση σχετικά με Προιόντα ή Υπηρεσίες που έχουν προστεθεί στο Καλάθι αγορών/τον προσωπικό Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλη εμπορική πληροφόρηση, όπως ερωτηματολόγια έρευνας αγοράς.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την OUG 34 του Ιουνίου του 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από συμφωνίες μεταξύ των ιδίων και επαγγελματιών εμπόρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, το άρθρο 2 (7) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/83 δίνει συγκεκριμένα τον ορισμό: Οποιαδήποτε συμφωνία έχει γίνει μεταξύ ενός επαγγελματία εμπόρου και του καταναλωτή, μέσω ενός καλά οργανωμένου συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική παρουσία ούτε του επαγγελματία εμπόρου ούτε του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ή περισσότερους τρόπους επικοινωνίας εξ αποστάσεως από την στιγμή που η συμφωνία είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξακρίβωση στοιχείων και την αναγνωρισιμότητα/ταυτοποίηση του ατόμου («Αντικείμενο δεδομένων»). Συνήθως, αναφέρεται στο όνομα και το επώνυμο, στη διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός δελτίου ταυτότητας, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, αριθμός δελτίου πελάτη, παγκόσμιος μοναδικός αριθμός ταυτότητας εξακρίβωσης στοιχείων (UUID), δεδομένα γεωγραφικού προσανατολισμού κλπ.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ - Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα, η οποία μονομερώς ή από κοινού μαζί με άλλες, θεμελιώνουν τους σκοπούς και τις λειτουργίες της διαδικασίας απόκτησης/πρόσβασης προσωπικών δεδομένων.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ενός αντικειμένου δεδομένων σημαίνει μία πράξη ελεύθερης βούλησης, συγκεκριμένη και ενημερωμένη και χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αντικείμενο δεδομένων, μέσα από το οποίο αυτός/αυτή αποδέχεται, με μία αναφορά ή με μία αδιαμφισβήτητη πράξη, ότι θα υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά του/της δεδομένα.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - Οποιαδήποτε ενέργεια/σύνολο ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (με ή χωρίς αυτοματισμούς), αναφερόμενες στην απόκτηση, καταγραφή, διαχείριση, δόμηση, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, αλλαγή, χρήση, διεκπεραίωση, διάθεση, περιορισμό κλπ (εννοώντας οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα).
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Η επίκαιρη και αποκλειστική μετάδοση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές ενέργειες από την Εταιρία, σε ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο, χωρίς η Εταιρία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ - Συλλογή χρηματικού ποσού που απορρέει από την πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από την Εταιρία στον ΠΕΛΑΤΗ, χρησιμοποιώντας την κάρτα πρόσβασης του συστήματος της Εταιρίας ή μέσω διατραπεζικής συναλλαγής.


2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.Με το παρόν ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας της Εταιρείας, σύμφωνα με τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θεωρώντας ότι αυτή είναι η πιο σύννομη και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του ιδίου και της Εταιρίας.Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων και ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να εκτιμηθούν από τον Χρήστη/Μέλος/Πελάτη, δημιουργώντας αρνητική επίδραση στα προσωπικά δεδομένα τους ή στην πληροφόρηση που παρέχουν στην Εταιρία.
2.2 .Η αποστολή των προιόντων/ή υπηρεσιών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εγγραφής. Κατά την διενέργεια της εγγραφής, το Μέλος ή ο Πελάτης θα πρέπει να εισάγει τα σωστά δεδομένα σχετικά με το όνομα του, διεύθυνση και, γενικά, οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για την πρόσβαση στις δεδομένες παραγγελίες. Για να διορθώσετε ή αναβαθμίσετε οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείσθε να εισέλθετε στην εφαρμογή στο πεδίο «προσωπικά δεδομένα» και στο πεδίο «Ο Λογαριασμός μου». Με την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη και την χρήση του κωδικού πρόσβασης, είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Η Εταιρία δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τα λάθη/γεγονότα εξαιτίας της αμέλειας του χρήστη σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης. 2.3.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, καλή πίστη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρείας . Σε περίπτωση διένεξης, οι παρόντες όροι θα ενεργοποιηθούν και θα είναι σε ισχύ από την στιγμή της παραγγελίας και η Εταιρία θα εκδώσει γραπτή επιβεβαίωση/απόδειξη παραλαβής.
2.4.Η πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σύνδεση στον παρεχόμενο στο κοινό ιστότοπο gr.vivre.eu.
2.5. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο Νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Ελληνικό Δίκαιο.
2.6. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ ή/και ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμφωνεί/δεν αποδέχεται/ή δεν δίνει τη συγκατάθεση του αναφορικά με τους Γενικούς Όρους και Προυποθέσεις του παρόντος, θα ενημερώνει την Εταιρία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.eu, δηλώνοντας τους λόγους και ζητώντας την αναβάθμιση/αλλαγή των συλλεγόμενων δεδομένων.:
2.6.1.Επιπρόσθετα, αυτός/αυτή διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεση του, οποιαδήποτε στιγμή, να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, ακόμα και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας και σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα το γνωστοποιήσει στην Εταιρία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@vivre.eu.
2.6.2.Στην περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει από την Εταιρία ενημερωτικά δελτία/ειδοποιήσεις και/ή πληροφόρηση με σκοπό τη διαχείριση και διαφήμιση, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφώνου κλπ), αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», πατώντας το σχετικό πεδίο το οποίο βρίσκεται σε όλα τα μέσα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ή αποστέλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu.
2.6.3 Ο Χρήστης/Πελάτης, σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο και νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής, γνωστοποιώντας το στην Εταιρία, σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, αποστέλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu. Ο Χρήστης/Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει την απόφαση του/της και να μην συμφωνεί ή να μην αποδεχθεί το παρόν έγγραφο, δηλώνοντας ρητά τη συγκατάθεση του στο παρόν έγγραφο, αποδεχόμενος σχετικά τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, την δεδομένη στιγμή.
2.7.Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ εκπληρώσει την υποχρέωση του να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας και να εκπληρώσει όλους τους όρους της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ με την Εταιρεία , όταν η ΣΥΜΦΩΝΙΑ είναι σε ισχύ, η Εταιρεία θα ακυρώσει την ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και την ΣΥΜΦΩΝΙΑ, χωρίς να υφίσταται ουδεμία άλλη αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς κανένα συμβαλλόμενο μέρος να υποστεί οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική.
2.8.Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία εκπληρώνουν όλους τους όρους αποδοχής από την Εταιρία και δεν είναι μη αποδεκτοί από την Εταιρία. Με την αίτηση εγγραφής, το κάθε ΜΕΛΟΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν.


3. Περιεχόμενο

3.1. Η πλατφόρμα Vivre δεν έχει πνευματικά δικαιώματα πάνω στο περιεχόμενο των σελίδων που δημοσιεύονται στον χώρο που διατίθεται στους χρήστες. Δεν εξετάζει το περιεχόμενο των υλικών κατά τη δημοσίευσή τους, αλλά διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι και το υποχρέωση) για τον εαυτό της και για οποιονδήποτε από τη Vivre ορίζει, να αρνηθεί ή να διαγράψει, κατά τη δική της κρίση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας.

3.2. Η Vivre και οποιοσδήποτε άλλος που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να διαγράψει (καταργήσει) οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους όρους χρήσης ή είναι διαφορετικά ασύμβατο με τις αρχές αυτής της πλατφόρμας. Συνεπώς, συμφωνείτε να αξιολογήσετε και να φέρετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας ή της χρησιμότητας ενός τέτοιου περιεχομένου.

3.3. Ως χρήστης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις δράσεις σας καθώς και για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν, λόγω της δημοσίευσης των υλικών που ανεβάζετε και διαθέτετε δημόσια στην πλατφόρμα Vivre. Επίσης, συνειδητοποιείτε ότι τα δημοσιευμένα υλικά μπορούν να προσπελαστούν και να επεξεργαστούν από τρίτους, καθώς η πλατφόρμα Vivre δεν διαθέτει έλεγχο σε αυτό το πλαίσιο.

3.4. Υποχρεούστε να μην κάνετε τα εξής:

 • α) Δημοσίευση υλικού με πνευματικά δικαιώματα, αν δεν είστε ο συγγραφέας ή δεν έχετε την άδεια του συγγραφέα για τη δημοσίευση του συγκεκριμένου υλικού.
 • β) Δημοσίευση υλικού που είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, απειλητικό, διακριτικό ή εχθρικό προς άλλον χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιονδήποτε τρίτο.
 • γ) Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εικόνες, βίντεο, κείμενα) χωρίς την ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων, και στην περίπτωση των ανηλίκων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.
 • δ) Δημοσίευση, διανομή ή μετάδοση υλικού (εικόνα, κείμενο) πορνογραφικού, ερωτικού ή σεξουαλικά ακατάλληλου κάθε είδους και μορφής που προωθεί πράξεις παιδεραστίας, έκφρασης αγάπης μεταξύ συγγενών ή μεταξύ ανθρώπων και ζώων, που προωθεί μίσος έναντι συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, ηλικίας, καθεστώτος βετεράνου, ταυτότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Απαγορεύεται η δημιουργία προσωπικών προφίλ και η δημοσίευση υλικών σχετικά με: videochat, υπηρεσίες συνοδείας, ερωτικό μασάζ ή άλλα παρόμοια.
 • ε) Δημοσίευση υλικού που περιέχει ιούς, ηλεκτρονικά κουνούπια ή άλλα προγράμματα με σκοπό την καταστροφή οποιουδήποτε συστήματος ή πληροφορίας.
 • στ) Ανέβασμα, δημοσίευση, διανομή ή μετάδοση κάθε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε το νόμιμο δικαίωμα μετάδοσης ή διανομής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, σύμφωνα με οποιοδήποτε νομικό σύστημα, είτε είναι Ρουμανικό είτε ξένο, σχετικά με συμβατικές ή εμπιστευτικές σχέσεις (όπως είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, πληροφορίες που είναι αντικείμενο πνευματικών δικαιωμάτων, αποκαλυφθείσες ή ως μέρος των εργασιακών σχέσεων ή κατά την ισχύ των συμφωνιών εμπιστευτικότητας).
 • ζ) Ανέβασμα, δημοσίευση, διανομή ή μετάδοση κάθε είδους διαφημίσεων, προωθητικών υλικών, "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας" (junk mail), αλυσιδωτών γραμμών, σχεδίων πυραμίδας ή οποιουδήποτε άλλου είδους αιτημάτων.
 • η) Προώθηση ή παροχή πληροφοριών σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, προώθηση σωματικής ή λεκτικής βλάβης κατά οποιασδήποτε ομάδας ή προσώπου, ή προώθηση οποιασδήποτε πράξης απάνθρωπης προς τα ζώα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο κατασκευής, απόκτησης ή συναρμολόγησης βομβών, χειροβομβίδων ή άλλων ειδών όπλων και τη δημιουργία ιστοσελίδων "crush".
 • θ) Δημοσίευση υλικού για ανταγωνιστικούς σκοπούς της πλατφόρμας ή χρήση υλικού που έχετε αποκτήσει μέσω της πλατφόρμας για ανταγωνιστικούς σκοπούς.
 • ι) Δημοσίευση, διανομή ή μετάδοση οποιουδήποτε άλλου υλικού που παραβιάζει, με οποιονδήποτε τρόπο, τους ισχύοντες νόμους.

3.5. Η Vivre διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, τροποποιήσει ή να αφαιρέσει εν μέρει ή ολικώς οποιοδήποτε υλικό που υπάγεται στις παραπάνω διατάξεις. Στην περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων, η Vivre διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί το περιεχόμενο ή να αφαιρέσει πλήρως τα σχετικά υλικά από την πλατφόρμα, καθώς και να αποκλείσει και να διαγράψει τους λογαριασμούς των χρηστών που είναι υπεύθυνοι, χωρίς καμία προειδοποίηση, και χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό είχε εισπράξει για τις υπηρεσίες της.

3.6. Η Vivre δεν εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τους χρήστες ή δεν εγκρίνει καμία άποψη που εκφράζεται από τους χρήστες.

3.7. Η πλατφόρμα Vivre δρα ως παθητικός παράγοντας στη διανομή και δημοσίευση πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες και δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει προκαταβολικά το υλικό που δημοσιεύεται από τους χρήστες. Συνεπώς, η Vivre δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τις πληροφορίες και τα δεδομένα που δημοσιεύονται, διανέμονται ή μεταδίδονται από τους χρήστες της. Αν ένας χρήστης το ζητήσει, η εταιρεία μπορεί να ερευνήσει και να επαληθεύσει τις δηλώσεις και να αποφασίσει εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα πρέπει να αφαιρεθούν.

3.8. Η Vivre μπορεί να λάβει μέτρα ή ενέργειες έναντι του χρήστη ή των υλικών που δημοσιεύονται από αυτόν. Με την εισαγωγή υλικού σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της πλατφόρμας, παρέχετε στους εκπροσώπους της Vivre το δικαίωμα συνεχούς, ανακλήσιμου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ηθικής) και άδειας χρήσης για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, διανομή ή δημόσια επικοινωνία του περιεχομένου (ολικά ή εν μέρει), διεθνώς ή ενσωματωμένο σε άλλα έργα οποιασδήποτε μορφής, σε μέσα ενημέρωσης ή σε τεχνολογία γνωστή ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον.

3.9. Επιπλέον, επιτρέπετε σε κάθε άτομο που είναι συνδεδεμένο να έχει πρόσβαση, να προβάλει, να αποθηκεύσει ή να αναπαράγει τέτοιο υλικό για προσωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο κάτοχος τέτοιου υλικού που δημοσιεύεται στον ιστότοπο διατηρεί κάθε δικαίωμα που ενδεχομένως να προκύπτει από αυτό.

3.10. Το περιεχόμενο, όπως καθορίζεται στην προηγούμενη διάταξη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, στιλιζαρισμένων αναπαραστάσεων, εμπο

3.11. Στο μέλος ή πελάτη δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση, μεταφορά σε τρίτους, τροποποίηση και/ή άλλος τρόπος παραμόρφωσης, χρήση, σύνδεση σε, έκθεση, συμπερίληψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιονδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από αυτό που είναι πρωταρχικά προορισμένο από τη Vivre Deco, συμπερίληψη οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός από τον ιστότοπο της Vivre Deco, αφαίρεση των σημάτων που υποδηλώνουν το πνευματικό δικαίωμα της Vivre Deco επί του περιεχομένου, καθώς και συμμετοχή στη μεταφορά, πώληση, διανομή υλικών που δημιουργήθηκαν με την αναπαραγωγή, τροποποίηση ή εμφάνιση του περιεχομένου, χωρίς την ρητή συγκατάθεση της Vivre Deco.

3.12. Κάθε περιεχόμενο προς το οποίο το μέλος ή ο πελάτης έχει ή αποκτά πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο υπόκειται στο παρόν Έγγραφο, εκτός εάν το περιεχόμενο δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη και έγκυρη συμφωνία χρήσης που έχει συναφθεί μεταξύ της Vivre Deco και του εν λόγω μέλους, και χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση από την Vivre Deco σχετικά με αυτό το περιεχόμενο.

3.13. Το μέλος ή ο πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει και/ή να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο εφόσον αυτοί οι σκοποί δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις του παρόντος Εγγράφου.

3.14. Στην περίπτωση που η Vivre Deco παραχωρεί στο μέλος ή στον πελάτη το δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου περιεχομένου σύμφωνα με τις περιγραφείσες στη σχετική συμφωνία χρήσης, αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται μόνο σε αυτό το ή αυτά τα περιεχόμενα που καθορίζονται στη συμφωνία, μόνο κατά τη διάρκεια ύπαρξης αυτού ή αυτών των περιεχομένων στον ιστότοπο ή κατά την περίοδο που καθορίζεται στη συμφωνία, σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους, εάν υπάρχουν, και δεν αποτελεί σύμβαση εκ μέρους της Vivre Deco προς το μέλος, τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που έχει/αποκτά πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μέσω οποιουδήποτε μέσου και που ενδέχεται να ζημιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό το περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της συμφωνίας χρήσης.

3.15. Κανένα περιεχόμενο που μεταδίδεται στο μέλος ή τον πελάτη, μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας (ηλεκτρονικό, τηλεφωνικό, κλπ.) ή αποκτάται από αυτόν μέσω πρόσβασης, επίσκεψης και/ή προβολής δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση από την Vivre Deco και/ή τον υπάλληλο ή συνεργάτη της Vivre Deco που διευκόλυνε τη μεταφορά του περιεχομένου, εφόσον υπάρχει, προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

3.16. Απαγορεύεται κάθε χρήση του περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που επιτρέπονται ρητά από το έγγραφο ή τη συμφωνία χρήσης που το συνοδεύει, εφόσον υπάρχει.


4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

4.1.Η Εταιρία θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα πλήρη και ακριβή στοιχεία ταυτοποίησης της και στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη ή και τον Χρήστη.
4.2.Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή την υπηρεσία που παρέχεται στην ιστοσελίδα, ο Πελάτης ή και ο Χρήστης της Εταιρίας δηλώνει και συναινεί να έρχεται σε επικοινωνία με την Εταιρία, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ακόμα και ηλεκτρονικό (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό για την Εταιρία) και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κλπ, τα στοιχεία/δεδομένα αυτά θα αποκτηθούν και θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας και θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των εμπορικών συνδιαλλαγών, ενεργώντας για το καλό των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών της Εταιρίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική πληροφόρηση για την πρόσβαση και διαχείριση προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας που ακολουθεί στο παρόν έγγραφο.
4.3.Η μερική ή ολική συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας επικοινωνίας και η αποστολή της δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, δέσμευση από πλευράς της Εταιρείας να επικοινωνήσει με τον Πελάτη ή τον Χρήστη.
4.4.Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτή, η επισκεψιμότητα των σελίδων ή η αποστολή μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) ή άλλων μηνυμάτων προς την Εταιρία, πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, με την χρήση τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη ή και Χρήστη και με την οποία διαδικασία ο Πελάτης ή και ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεση του να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από την Εταιρία είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή γραπτών μηνυμάτων (SMS).
4.5.Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του που προβάλλονται (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση αποστολής) ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνον/εκείνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία μόνο για την επικοινωνία της με τον Πελάτη.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.1.Από την στιγμή που ο Πελάτης ή ο Χρήστης δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,, αυτός/αυτή θα αποκτήσει το δικαίωμα να εκφράσει την συγκατάθεση του ή όχι στο να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις από την Εταιρία, με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό τρόπο, περιλαμβάνοντας ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή και ηλεκτρονικών διαφημίσεων.
5.2.Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη προερχόμενα με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή/και ειδοποιήσεων θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρία στα πλαίσια της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας.
5.3.Ο Πελάτης ή ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεση του να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή και ειδοποιήσεις:
5.3.1.Χρησιμοποιώντας τον ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί σε κάθε ενημερωτικό υλικό ή και ειδοποίηση (στο κάτω μέρος του e-mail, εκεί που αναφέρει «Πατήστε εδώ για διαγραφή του λογαριασμού σας»), οπουδήποτε αυτό είναι τεχνικά αποδεκτό.
5.3.2.Με το να ανακαλέσει κάποιος/κάποια την συγκατάθεση του/της να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις και να χρησιμοποιεί τις ειδικά διαμορφωμένες σελίδες και συνδέσμους, γνωστοποιώντας την άρση της συναίνεσης αυτής στον προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη στο gr.vivre.eu.
5.3.3.Ερχόμενος/η σε επικοινωνία με την Εταιρία, χωρίς να υπάρχει ουδεμία περαιτέρω αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς να ευθύνεται κανείς για την οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να επέλθει στο ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος όπως αναφέρθηκε ρητά στην παράγραφο 2.5 του παρόντος.
5.4.Η ανάκληση της συγκατάθεσης/συναίνεσης λήψης ενημερωτικού υλικού ή/και ειδοποιήσεων δεν συνάδει με την ανάκληση συγκατάθεσης των λοιπών όρων χρήσης του παρόντος.
5.5.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τους Πελάτες στους οποίους θα αποστέλλει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις, όπως και να διαγράφει από τα αρχεία της τους Πελάτες, οι οποίοι είχαν ανακαλέσει τη συγκατάθεση τους να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό ή/και ενημερώσεις, χωρίς να κατέχει την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης τους.
5.6.Η Εταιρία δεν θα περιλαμβάνει στο ενημερωτικό υλικό ή/και στις ειδοποιήσεις διαφημιστικό υλικό τρίτων, οι οποίοι δεν είναι εμπορικοί συνεργάτες της, την στιγμή της αποστολής του υλικού αυτού.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εμείς, ως Εταιρία, κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε να διαβεβαιώσουμε ότι προστατεύουμε και εμπιστευόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Δικαίου και νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 679/2016 Γενική Ευρωπαική Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («GDPR»).
Ο σκοπός του κεφαλαίου που ακολουθεί είναι για να σας ενημερώσουμε για την πρόσβαση μας στα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται άμεσα από εσάς ή μέσω της ιστοσελίδας μας και, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.
6.1.Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και την νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων («GDPR»)-προσωπικά δεδομένα αποτελούν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξακρίβωση στοιχείων και την αναγνωρισιμότητα/ταυτοποίηση του ατόμου («Αντικείμενο δεδομένων»). Τα βασικά προσωπικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται εδώ και χρησιμοποιούνται από την Εταιρία είναι όνομα και επώνυμο, κατοικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, κωδικός πελάτη, κωδικός αποστολής (AWB), για την μεταφορά των προιόντων στους Πελάτες.
6.1.1.Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία η Εταιρία VIVRE συλλέγει και έχει πρόσβαση είναι τα ακόλουθα: Όνομα και επώνυμο, κατοικία (διεύθυνση αποστολής για την μεταφορά των προιόντων), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, παγκόσμιος μοναδικός αριθμός ταυτότητας εξακρίβωσης στοιχείων (UUID), κωδικός πελάτη, δεδομένα παραστατικών (για την υλοποίηση της παραγγελίας), παραστατικά, λεπτομέρειες τραπεζικών λογαριασμών (για την πληρωμή της παραγγελίας), λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται, σύμφωνα με τον GDPR, ως ειδικά δεδομένα. Επίσης, δεν επιθυμούμε και δεν έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω από την ηλικία των 18 ετών.
6.1.2.Επομένως, σύμφωνα με τον GDPR, οι ελεγκτές για την ως άνω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (Ελεγκτές Εταιρίες) είναι οι ακόλουθες εταιρίες: 1) VIVRE DECO SA, νομικό πρόσωπο, που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 22 Tudor Vladimirescu Bvd., Green Gate Office, 11ος όροφος, sector 5, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο, με αριθμό J40/3718/2012, CUI (registration code) RO30010618 και/ή 2) VIVRE LOGISTICS SRL, νομικό πρόσωπο, που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 321 Giurgiului, κτίριο C2, Ισόγειο και Πρώτος Όροφος, Περιοχή 4, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο, με αριθμό J40/10627/2013, CUI (registration code) RO32172403, αναλαμβάνοντας και οι δύο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εθνικού δικαίου και του GDPR, να διαχειρίζονται σωστά τα προσωπικά σας δεδομένα, υιοθετώντας τα ανώτατα μέτρα προφύλαξης και μόνο για τους προαναφερόμενους λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της παρούσης ή προηγούμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κατά την οποία δηλώσατε τη συγκατάθεση/συναίνεση σας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο κατά τη στιγμή της σύναψης.
6.1.3.Η Εταιρία επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι οι λεπτομέρειες που παρατίθενται στο άρθρο 6.1. και αυτές που έπονται είναι παραδειγματικές και όχι δεσμευτικές και αναφορικά με το αντικείμενο δεδομένων για την υπηρεσία που αποκτά ο Πελάτης, ο αντισυμβαλλόμενος θα συλλέξει/συγκεντρώσει μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων/ενεργειών της Εταιρίας.
6.2.Σύμφωνα με την διαχείριση της ιστοσελίδας, η Εταιρία συλλέγει συγκεκριμένη πληροφόρηση («προσωπικά δεδομένα») αναφορικά με το είδος των αντικειμένων δεδομένων, δεδομένα τα οποία προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνοντας οικειοθελώς τη συγκατάθεση του/της, άμεσα (όνομα και επώνυμο, κατοικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κλπ) ή έμμεσα (π.χ. διεύθυνση i.p./διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, UUID κλπ).
6.3.Ο σκοπός για τον οποίο η Εταιρία έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρατίθενται από τον Πελάτη/Χρήστη έγκειται στα ακόλουθα:
 • Πρόσβαση στις παραγγελίες και στις πληρωμές.
 • Εκτέλεση του συμφωνητικού συνεργασίας με τους συνεργάτες για λογιστικούς λόγους.
 • Βελτιστοποιώντας την δραστηριότητα διαχείρισης.
 • Διεκπεραιώνοντας όλα τα αιτήματα σχετιζόμενα με την ολοκλήρωση των παραγγελιών.
 • Επικοινωνία μάρκετινγκ.
 • Διαχείριση του λογαριασμού Χρήστη στην πλατφόρμα της Εταιρίας.
 • Για στατιστικούς λόγους.
 • Η πληροφορία που παρέχεται από τις υπηρεσίες της Vivre Deco.
 • την ανατροφοδότηση που παρέχεται στα προϊόντα/συλλογές που προσφέρει η Vivre Deco, εκφράζοντας τις επιλογές των πελατών/μελών σχετικά με ορισμένες συλλογές αγαθών, επιλογές που μπορούν να δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, διασφαλίζοντας ανώτερη προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων.
6.4.Η Εταιρία συγκεντρώνει, συλλέγει και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον GDPR, για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: 1) Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα σχετικά με την εφαρμογή των συμβατικών όρων εναρμόνισης των παρόντων Όρων και Προυποθέσεων, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρία για τρία (3) χρόνια, από την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης (στην περίπτωση αποστολής των προιόντων και στη μη πραγματοποίηση αιτημάτων για επιστροφή προιόντων). 2) Τα διατηρούμενα προσωπικά δεδομένα φυλλάσονται στην Εταιρία για περισσότερα από τρία (3) χρόνια, στην περίπτωση αιτήματος αποπληρωμής από συγκεκριμένο λογαριασμό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προιόντα και υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες ή να δημιουργούμε για εσάς ενημερωτικά δελτία. Σαν γενικό κανόνα, η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα γίνεται κυρίως για λόγους μάρκετινγκ και μόνο με τη συγκατάθεση σας και μόνο μέσω των μέσων επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ) τα οποία έχετε δηλώσει κατά τη δήλωση συναίνεσης σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Εταιρία θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο μέσα στα πλαίσια της συναίνεσης σας και ότι μπορεί η συναίνεση/συγκατάθεση αυτή να αρθεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.
Ο Πελάτης της Εταιρίας, με το που γνωστοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα, δηλώνει και αποδέχεται, χωρίς όρους, ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα συμπεριληφθούν και διατηρηθούν στη βάση δεδομένων του παρόχου, δίνοντας τη συγκατάθεση του για την πρόσβαση των δεδομένων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφηκε στην παράγραφο 6.3.
6.5.Η Εταιρία σας ενημερώνει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αντιπροσωπεύει: Οποιαδήποτε ενέργεια/σύνολο ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (με ή χωρίς αυτοματισμούς), αναφερόμενες στην απόκτηση, καταγραφή, διαχείριση, δόμηση, αποθήκευση, ευθυγράμμιση, αλλαγή, χρήση, διεκπεραίωση, διάθεση, περιορισμό, καταστροφή κλπ (εννοώντας οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα).
6.6.Από την πλευρά της επικράτειας/περιφέρειας, οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται σε όλους όσους έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, εάν έχουν την έδρα της επιχειρήσεως τους μέσα στην Ευρωπαική Ένωση. Η πρόσβαση από πάροχο εκτός Ευρωπαικής Ένωσης εφαρμόζεται στην περίπτωση που προιόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται σε Ευρωπαίους πολίτες ή αν η συμπεριφορά των Ευρωπαίων πολιτών είναι ελεγχόμενη. Η Εταιρία παίζει τον ρόλο του ελεγκτή, διεπόμενη από τις κείμενες νομικές διατάξεις και τον GDPR.
6.7.Η Εταιρία ενημερώνει ότι ανεξαρτήτως του προιόντος ή υπηρεσίας που θα επιλεχθεί από τον Πελάτη και στα πλαίσια της δραστηριότητας πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ότι δύναται να προωθήσει τα δεδομένα αυτά και σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες, τρίτα πρόσωπα ή αρχές, στα πλαίσια της πρόσβασης στην αναγνωρισιμότητα των στοιχείων των Πελατών/Χρηστών. Σύμφωνα με τον GDPR, σας γνωστοποιείται ότι μπορούμε να παρέχουμε πρόσβαση σε ειδικά προσωπικά δεδομένα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες για τη διαχείριση των παραγγελιών.
 • Εμπορικοί συνεργάτες για την μεταφορά των παραγγελιών ή των υπηρεσιών.
 • Πάροχοι υπηρεσιών κούριερ.
 • Πάροχοι για πληρωμές ή τραπεζικές συναλλαγές.
 • Πάροχοι για λογιστικές υπηρεσίες, για εξωτερικές λογιστικές υπηρεσίες.
 • Ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε για κοινή προώθηση προιόντων και υπηρεσιών.
 • Δημόσιες αρχές.
Επιβεβαιώνουμε ότι τόσο εμείς, σαν Εταιρία, όσο και τα συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα πρόσωπα και εταιρίες, θα λάβουμε τα προσήκοντα μέσα και μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα όλων των Πελατών/Χρηστών, μέσα στα ισχύοντα νομικά πλαίσια και σύμφωνα με τον GDPR.
6.8.Το θεμέλιο στο οποίο βασίζουμε την πρόσβαση μας στα προσωπικά δεδομένα εξαρτάται από τον λόγο πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, την συγκατάθεση του Πελάτη/Χρήστη που δίδεται κατά τη δημιουργία του προσωπικού προφίλ και λογαριασμού στην ιστοσελίδα, από την επιθυμία να γίνετε Πελάτες/Μέλη της εταιρικής κοινότητας. Το θεμέλιο αυτό είναι, επίσης, τόσο νομικό όσο και βασισμένο σε μία συμφωνία/σύμβαση, μία εμπορική σχέση, μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας ή/και των άλλων συνεργαζόμενων εταιριών, με το να παραθέτει κάποιος την παραγγελία και να γίνεται η πληρωμή των παραγγελιών αυτών, με την επιστροφή των ανεπιθύμητων προιόντων, αλλά και την εναρμόνιση της Εταιρίας με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες της, καθώς και τις διατάξεις του GDPR. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνεται με σκοπό την καλυτέρευση και επιβεβαίωση ότι, όταν κρίνεται αναγκαίο, θα προστατεύουμε την χρήση της ιστοσελίδας και τους Χρήστες της πλατφόρμας της Εταιρίας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παίρνοντας μέτρα για την αποφυγή και αντιμετώπιση απόπειρας εξαπάτησης, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης προσωπικών δεδομένων στις τοπικές αρχές, παίρνοντας μέτρα αντιμετώπισης άλλων επικίνδυνων καταστάσεων.
6.9.Θα θέλαμε, επίσης, να σας ενημερώσουμε πλήρως για τις διατάξεις που διέπουν τον Ευρωπαικό Κανονισμό (GDPR UE 679/2016) και τα προσωπικά δικαιώματα όσον αφορά τα αντικείμενα δεδομένων.
6.10.Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέτει έξι (6) θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται, στην περίπτωση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα:
 • α) Η αρχή της νομιμότητας, διαφάνειας και δίκαιου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η Εταιρία θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι 1) η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γίνεται νομότυπα και όλες οι παράλληλες και παράπλευρες δραστηριότητες δεν γίνονται παράνομα, 2) η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γίνεται μέσα σε λογικά πλαίσια, όπως αυτά τίθενται από το αντικείμενο δεδομένων, 3) ότι η πρόσβαση θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια σημαίνει ότι ο ελεγκτής των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνει ανοιχτά και καθαρά τα αντικείμενα δεδομένων για τον σκοπό και τα μέσα πρόσβασης των δεδομένων αυτών.
 • β) Η αρχή του περιοριστικού στόχου. Η Εταιρία εκπληρώνει αυτή την αρχή με το να συλλέγει και να έχει πρόσβαση αποκλειστικά στα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση του σκοπού ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί στο αντικείμενο δεδομένων.
 • γ) Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Η Εταιρία εκπληρώνει την αρχή αυτή με το να έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της, θέτοντας κανόνες επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα γίνεται πρόσβαση σε μη χρήσιμα δεδομένα αναφορικά με την εκάστοτε δραστηριότητα.
 • δ) Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων. Η Εταιρία θα συλλέγει και θα έχει πρόσβαση μόνο σε ακριβή και πραγματικά δεδομένα των πελατών.
 • ε) Η αρχή του αποθηκευτικού ορίου. Η Εταιρία εκπληρώνει την αρχή αυτή, σύμφωνα με το GDPR, με το να αρχειοθετεί/αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο για την χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών πρόσβασης.
 • στ) Η αρχή της διακριτικότητας και της εμπιστευτικότητας. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και έχει θεσπίσει κανόνες για την ασφάλεια και προστασία έναντι παράνομης και κακόβουλης πρόσβασης, καθώς και κανόνες κατά της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, διαμόρφωση δεδομένων ή ζημία.
6.11.Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει, επίσης, θεσπίσει ένα σύνολο από οχτώ (8) δικαιώματα των αντικειμένων δεδομένων/πελατών, μελών της Εταιρίας, ως ακολούθως:
 • α. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση και διαφάνεια (άρθρο 13 και άρθρο 14)-Να γίνει αντιληπτό ότι εμφανίζεται στο κεντρικό μέρος του παρόντος «όροι και προυποθέσεις» και, επίσης, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του παρόντος, πληροφόρηση ως εξής: Ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή και του αντιπροσώπου, στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Γραφείου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σκοπός πρόσβασης και η νομική βάση του, αποδέκτες δεδομένων ή κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων, πληροφόρηση σχετικά με την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα, εγγυήσεις, περίοδο αποθήκευσης, δικαιώματα του αντικειμένου δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής παραπόνων, πιθανά αποτελέσματα διάθεσης προσωπικών δεδομένων, ύπαρξη αυτοματοποιημένου λογισμικού προφίλ και συστήματος.
 • β. Το δικαίωμα στην πρόσβαση (άρθρο 15). Το δικαίωμα στην πρόσβαση ακολουθείται από την Εταιρία και σημαίνει ότι η Εταιρία έχει τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, διαθέτει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, διαθέτει αντίγραφο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε δραστηριότητα πρόσβασης, επέκταση δεδομένων, όπου απαιτείται, απομακρυσμένη πρόσβαση η οποία ενεργοποιείται από το σύστημα το οποίο επιτρέπει στο αντικείμενο δεδομένων να λάβει γνώση των εκάστοτε δεδομένων, επικυρώνοντας την ταυτότητα/αναγνώριση του αντικειμένου δεδομένων.
 • γ. Το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16, άρθρο 19). Το δικαίωμα αυτό απολαμβάνεται από την Εταιρία και αναφέρεται στη διόρθωση και ολοκλήρωση των δεδομένων.
 • δ. Το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17, άρθρο 19). Η Εταιρία απολαμβάνει το δικαίωμα αυτό, κατόπιν αιτήματος του αντικειμένου δεδομένων, μόνο εάν αυτό είναι ένα επιτηδευμένο και τεκμηριωμένο αίτημα:
  • 1.Αιτίες: Τα δεδομένα πλέον δεν απαιτούνται/ισχύουν, άρση συναίνεσης, παράνομη πρόσβαση, ακολουθώντας μία νομική προυπόθεση προερχόμενη από την Ευρωπαική Ένωση ή/και από τοπικούς κανονισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες στα παιδιά, αν οι προυποθέσεις αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί.
  • 2.Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να απαιτηθεί και, επομένως, να τύχει απολαβής, αν η πρόσβαση απαιτείται για: την έκφραση της ελευθερίας του λόγου, της σκέψης και της πληροφόρησης, εκπληρώνοντας μία υποχρέωση για το κοινό συμφέρον, σχετιζόμενο με την υγεία, αρχειοθέτηση, ιστορική και επιστημονική έρευνα, για στατιστικούς σκοπούς, ταυτοποίηση, προάσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων.
 • ε. Το δικαίωμα στην περιορισμένη πρόσβαση (άρθρο 18, άρθρο 19)-Το δικαίωμα αυτό μπορεί να απαιτηθεί ως ακολούθως:
  • 1. Πότε; Αμφισβητώντας τα δεδομένα ακρίβειας, παράνομη πρόσβαση, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαιτητά.
  • 2. Ο ελεγκτής μόνο μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα.
  • 3. Η δραστηριότητα πρόσβασης απαιτεί τη συναίνεση του αντικειμένου δεδομένων.
  • 4. Ο ελεγκτής μεταφέρει σε όλους τους αποδέκτες την αναβάθμιση/αλλαγή των όρων περιορισμού πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
 • στ. Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20). Σύμφωνα με τον GDPR, η Εταιρία θα πρέπει να υποστηρίζει το αντικείμενο δεδομένων στην περίπτωση αιτήματος περί φορητότητας. Σε μία απλή και ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στον ελεγκτή ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από τον αντικείμενο δεδομένων.
 • ζ. Το δικαίωμα εναντίωσης στην πρόσβαση (άρθρο 21) μπορεί να απαιτηθεί μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις πρόσβασης: Άμεσο μάρκετινγκ, επιστημονική και ιστορική έρευνα, εκπληρώνοντας μία δραστηριότητα κοινού ενδιαφέροντος, εξετάζοντας το δημόσιο συμφέρον.
 • η. Το δικαίωμα μη αξιολόγησης από αυτοματοποιημένο προφίλ (άρθρο 22), αναφέρει:
  • 1. Ο παράνομος χαρακτήρας για τη δημιουργία των προφίλ ανεξάρτητα από τον σκοπό: Αυτόματη εκτίμηση της ποιότητας και ποσότητας της εργασίας των εργαζομένων.
  • 2. Εξαίρεση: Ύπαρξη συναίνεσης από το αντικείμενο δεδομένων.
Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Γραφείου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα σας και να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και πληροφορίες.
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι έχετε κάθε δικαίωμα προβολής αιτήματος παραπόνων στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.
Για να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, σαν πελάτης της Εταιρίας, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τα αιτήματα σας γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu και να αιτηθείτε να γίνεται αποδέκτες των δικαιωμάτων αυτών, σχετικά με: (1) διόρθωση, αναβάθμιση, περιορισμό ή διαγραφή, αν η διαδικασία πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα δεν ακολουθεί τους κανόνες και τους Νόμους της Ευρωπαικής Ένωσης,νόμος αρ.190/2018 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Απρίλη του 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / CE και του κανονισμού UE 679/216, έχοντας τη δυνατότητα άσκησης για όλες τις παραπάνω ενέργειες, ιδίως όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή ανακριβή, (2) ανωνυμία των προσωπικών δεδομένων, (3) γνωστοποίηση στο τρίτο πρόσωπο στο οποίο τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί και (4) μπλοκάροντας τις διαδικασίες πρόσβασης, για όσο χρονικό διάστημα είναι εφικτό, σύμφωνα με τον σκοπό της πρόσβασης. Σαν ελεγκτής Εταιρία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα σταματήσουμε αμέσως την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, όταν ο σκοπός για τον οποίο έχει γίνει η πρόσβαση έχει ολοκληρωθεί.


7.COOKIES ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ gr.vivre.eu

Το gr.vivre.eu έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το gr.vivre.eu, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies, επίσης, χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του Πελάτη. Ο Πελάτης πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα gr.vivre.eu. Τα cookies, επίσης, βοηθούν ώστε η Εταιρία να αποκτήσει στατιστικά στοιχεία, ανώνυμα, και να καταλάβει πώς το κοινό χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να προβεί σε ενέργειες αναβάθμισης της δομής και του περιεχομένου του, σε περίπτωση έλλειψης ταυτοποίησης του Χρήστη.
Η Εταιρία χρησιμοποιεί δύο (2) ειδών cookies: Τα προσωρινά cookies και τα μόνιμα cookies. Προσωρινά cookies είναι προσωρινά αρχεία τα οποία παραμένουν στη βάση δεδομένων του Χρήστη, μέχρι αυτός/αυτή να αφήσει την ιστοσελίδα ή να κλείσει την εφαρμογή. Μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στη βάση δεδομένων του Χρήστη, μέχρι να διαγραφούν από το σύστημα. Τα Cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργάτες του χειριστή του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών ή όχι απαραίτητα, υπόκεινται στις κείμενες διατάξεις της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας.
Μία επίσκεψη στον ιστότοπο gr.vivre.eu μπορεί να περιλαμβάνει: Cookies επιδόσεων («Analytics»), αναγκαία cookies, cookies λειτουργικότητας, cookies διαφήμισης.
Προσωπικά δεδομένα προερχόμενα από την χρήση των cookies, πρέπει να συλλέγονται με σκοπό να εξυπηρετούν ιδιαίτερες λειτουργίες για τους χρήστες και πρέπει να είναι αποκρυπτογραφημένα με τέτοιο τρόπο ώστε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά. Γενικά, μία εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να παρέχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπει την αυτόματη αποθήκευση των cookies. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να τροποποιηθούν ώστε η αυτόματη διοίκηση των cookies να μπορεί να μπλοκαριστεί από το πρόγραμμα περιήγησης ή ο Χρήστης να μπορεί να ενημερώνεται κάθε φορά που τα cookies εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του. Αναλυτική πληροφόρηση ως προς τις προϋποθέσεις και τους τρόπους διοίκησης των cookies είναι εφικτό να βρεθεί στο τμήμα ρυθμίσεων της εφαρμογής (πρόγραμμα περιήγησης). Περιορισμοί στην εφαρμογή των cookies μπορούν να επηρεάσουν τις βασικές λειτουργίες του gr.vivre.eu. Τα cookies παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία του Διαδικτύου, οδηγώντας σε μία φιλική πλοήγηση, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε Χρήστη. Απορρίπτοντας ή θέτοντας ανενεργά τα cookies, βασικές ιστοσελίδες θέτονται σε μη λειτουργία. Εξαιτίας της ευελιξίας τους και του γεγονότος ότι οι πιο δημοφιλείς και με μεγάλη επισκεψιμότητα ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Η απενεργοποίηση των cookies δεν θα επιτρέπει πρόσβαση στις πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως You Tube, Gmail, Yahoo και πολλούς άλλους.
Παραδείγματα από τα θετικά αποτελέσματα χρήσης των cookies:
 • Περιεχόμενο και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη-κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Πρόσβαση γενόμενη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη-υπενθύμιση των κωδικών πρόσβασης.
 • Μέριμνα, κατά το μέτρο του δυνατού, ειδικά για τους ανήλικους καταναλωτές, για τη διαμόρφωση των κατάλληλων όρων πρόσβασης στους διαδικτυακούς τόπους, κατά τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στους ισχύοντες Νόμους (επιλογές γονικής λειτουργίας, λειτουργίες ασφαλούς πλοήγησης).
 • Μέτρηση, βελτιστοποίηση, χαρακτηριστικά λειτουργικότητας, όπως το είδος περιεχομένου που παρακολουθείται από τον Χρήστη και με ποιό τρόπο ο Χρήστης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης, απευθείας αναζήτηση και αναζήτηση μέσω άλλων ιστοσελίδων/συνδέσμων). Οι ιστοσελίδες αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά για την αναβάθμιση/βελτίωση τους προς το όφελος των χρηστών.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το gr.vivre.eu δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το gr.vivre.eu έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν, επίσης, στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του gr.vivre.eu. 
Εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και ως εκ τούτου υλοποιούνται εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας,, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Πελατών/Χρηστών χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρία θα τηρήσει την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει τη διόρθωση τους, καθώς έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή και να παραιτηθεί από την διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος του, όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν, χωρίς να διατηρείται καμία αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης, όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 2.8 του παρόντος.
Για να ασκήσει τα δικαιώματα του, όπως ρητά αναφέρονται στο άρθρο 6.3, ο Πελάτης ή ο Χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στην Εταιρία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα αναγράφονται στην σελίδα της ιστοσελίδας την δεδομένη στιγμή.
Το gr.vivre.eu επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην ιστοσελίδα, με σκοπό την αναβάθμιση τους.

8. Πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας

Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή των παραγγελιών, η σύμβαση ή / και οι συμβάσεις, η εξουσιοδότηση και η μεταφορά για διακανονισμό των συναλλαγών αποδοχής πιστωτικών καρτών γίνεται μέσω της συνναλαγής PayU S.A. και Adyen N.V. Οι PayU S.A. και Adyen N.V είναι οι προμηθευτές λύσεων λογισμικού Vivre Deco για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή των υπηρεσιών πληρωμών, της διαχείρισης πληρωμών και προστασίας κατά της απάτης. Τα είδη καρτών τα οποία έχουν εκδοθεί από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, θα γίνονται αποδεκτά, μόνο όσα φέρουν την ένδειξη VISA H’ MASTERCARD, καθόσον αυτές είναι επικυρωμένες για ηλεκτρονικές συναλλαγές από τα ιδρύματα που τις έχουν κδώσει.
Η Εταιρία δεν αποθηκεύει στοιχεία/δεδομένα σχετιζόμενα με την τραπεζική κάρτα ή κάρτες του Πελάτη, καθώς αυτά αποθηκεύονται αυτόματα στο σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής των εξυπηρετητών.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

9.1.Πρόσβαση στο Σύστημα
9.1.1.Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο στο Μέλος το οποίο έχει ή θα δημιουργήσει Λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή θα προβεί στη λήψη εφαρμογών για κινητό τηλέφωνο σε μορφή iOS ή Android.
9.1.2.Για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο, το Μέλος θα πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.
9.1.3.Η Vivre Deco διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση των πελατών στις Υπηρεσίες και καμπάνιες μάρκετινγκ (να μην συμπεριληφθούν σε καμπάνιες προώθησης και καλής πίστης, να τους επιτρέψει να παραγγείλουν μόνο με προκαταβολή κ.λπ.)καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης των παραγγελιών που έχουν ήδη κατατεθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: περισσότερες από 2 παραγγελίες που ακυρώθηκαν στη συνέχεια από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ακύρωση παραγγελίας"ή ειδοποίηση από αυτόν απεσταλμένη γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.eu ή την τροποποίηση των παραγγελιών υπό την έννοια της ακύρωσης 20 προϊόντων μηνιαίως από τις παραγγελίες, με γραπτή ανακοίνωση από τον Πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.eu, χρήση προκατειλημμένης γλώσσας, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., η πρόσβαση και η ύπαρξη του Λογαριασμού του Πελάτη θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τη Vivre Deco.Η Vivre Deco διατηρεί αυτό το δικαίωμα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από το άρθρο. 9.3.7 και κάθε κριτήριο που αναφέρεται παραπάνω πραγματοποιείτε πρώτο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή και δεν είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί ο Πελάτης σχετικά.
9.1.4. Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να διατηρεί ένα μόνο λογαριασμό πρόσβασης. Απαγορεύεται περισσότερα Μέλη να χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό.
9.1.5. Σε περίπτωση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών, αυτοί είτε θα συγχωνεύονται με τον ήδη υπάρχοντα (για περιπτώσεις λανθασμένων κινήσεων του χρήστη) είτε θα διαγράφονται άμεσα, καθώς και θα επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην ιστοσελίδα. Το ίδιο θα συμβεί στην περίπτωση που ένας λογαριασμός πρόσβασης χρησιμοποιείται από πολλούς Χρήστες μαζί. Αν έχουν γίνει πολλαπλές παραγγελίες από τον ίδιο λογαριασμό, θα ακυρώνονται όλες αυτόματα.
9.1.6.Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί μία παραγγελία, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη, στην περίπτωση που δεν διατηρεί καμία αξίωση το ένα συμβαλλόμενο μέρος έναντι του άλλου και χωρίς καμία αξίωση για ζημίες, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Αποτυχία/μη εγκυρότητα της διαδικτυακής συναλλαγής.
 • Απόρριψη της κάρτας του Πελάτη/της συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα.
 • Ανακριβή και ελλιπή στοιχεία από την πλευρά του Πελάτη.
 • Αν η δραστηριότητα του Πελάτη προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu, στην ίδια την Εταιρία ή/και στους συνεργάτες της.
 • Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρίας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Αναιτιολόγητες αποτυχημένες παραδόσεις εξαιτίας του Πελάτη.
 • Για άλλους δικαιολογημένους λόγους.
Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρείας.
9.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες
9.2.1.Η Εταιρία μπορεί να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα από την ίδια την Εταιρία ή από τρίτους με τους οποίους η Εταιρία έχει έρθει σε συμφωνία μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο και για συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων..
9.2.2.Τα προϊόντα αυτά ή/και οι υπηρεσίες είναι αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του Πελάτη.
9.2.3.Η Εταιρία μπορεί να περιορίσει την ποσότητα της συναλλαγής για κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες, σε έναν ή περισσότερους πελάτες, για δικαιολογημένους λόγους.
9.2.4.Όλες οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
9.2.5.Η τιμή RRP (Recommended Retail Price) ή αλλιώς «Προτεινόμενη Λιανική Τιμή», η οποία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, αντιπροσωπεύει την προτεινόμενη τιμή του παραγωγού στα καταστήματα λιανικής πώλησης, εμπορικά κέντρα κλπ, διαδικτυακά ή φυσικής παρουσίας. Τέτοιες τιμές βρίσκονται για ενημερωτικούς λόγους και δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ούτε εφαρμόσιμες στην πράξη και δεν χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις πωλήσεων με χαμηλές τιμές, όπως ορίζεται σχετικά στις διατάξεις για την εμπορευματοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Η Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (RRP) δεν χρησιμοποιείται από την Εταιρία σαν τιμή αναφοράς στα καταστήματα της και τα προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση κάτω από αυτή την τιμή.
9.2.6.Το παραστατικό πληρωμής/τιμολόγιο είναι αποκλειστικά σε ευρώ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του Πελάτη από την φόρμα επικοινωνίας. Το τιμολόγιο/παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται ως ακολούθως: Για πληρωμές που γίνονται πριν την παραλαβή των προϊόντων και υπηρεσιών, το τιμολόγιο/παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί προκαταβολικά. Για διορθώσεις (ακυρώσεις, επιστροφές), τιμολόγια/παραστατικά επιστροφών θα εκδίδονται. Όλα τα τιμολόγια/παραστατικά θα πρέπει αμέσως να υπογράφονται και να θεωρούνται και να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής προσφοράς. Άλλες διορθώσεις ή αλλαγές στα τιμολόγια/παραστατικά που έχουν εκδοθεί δεν θα γίνονται δεκτές.
9.2.7.Η πληρωμή των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά.
9.2.8. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής καταβολής/πληρωμής με τραπεζική κάρτα, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση βαρύνει τον Πελάτη, περιλαμβάνοντας οποιαδήποτε επιβάρυνση προμήθειας από την εκδότρια Τράπεζα, στην περίπτωση που η ισχύουσα νομισματική πολιτική δεν είναι σε ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα ευθύνεται αποκλειστικά.
9.2.9. Από την στιγμή της παραγγελίας, ο Πελάτης ενημερώνεται και αποδέχεται τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραγγείλει μεγάλες ποσότητες από το ίδιο προϊόν (περισσότερα από 10 κομμάτια σε κάθε είδος), για προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν κατευθείαν από τον παραγωγό (για το οποίο γίνεται μνεία στην ιστοσελίδα) ή προϊόντα που εμπίπτουν σε ορισμένα εσωτερικά εμπορικά κριτήρια(περιορισμένα αποθέματα, εύθραυστα και ογκώδη προϊόντα, προϊόντα που απαιτούν ειδικό χειρισμό).Η Vivre Deco έχει τη δυνατότητα να παράσχει αποκλειστικά την πληρωμή μέσω κάρτας στο διαδίκτυο.
9.2.10.Η παρεχόμενη πληροφόρηση από τις διαδικασίες πωλήσεων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων (στατικές εικόνες, δυναμικές εικόνες, παρουσιάσεις πολυμέσων, σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους) δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση για την Εταιρία, γιατί χρησιμοποιείται μόνο για λόγους παρουσίασης. Η Εταιρία μπορεί να αποσύρει οποιαδήποτε προσφορά για προϊόντα ή και να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου της, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στον επίδοξο αγοραστή.
9.2.11.Όταν προβάλλονται εικόνες για προϊόντα ή/και υπηρεσίες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και άλλα προϊόντα (αξεσουάρ, αντικείμενα κλπ) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εκάστοτε προϊόντος και δεν αποστέλλονται. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται ρητή αναφορά ποιό από τα προϊόντα είναι προς πώληση και ποιο δεν είναι και θα αποτυπώνεται ρητά στην εικόνα.
9.2.12.Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παραδώσει ένα μέρος από τα πωληθέντα προϊόντα, θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον Πελάτη μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις:
α. Ακύρωση της παραγγελίας ή αφαίρεση από την παραγγελία του προϊοντος που δεν μπορεί να παραδοθεί.
β. Απόδοση πόντων «bonus» στον Πελάτη τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει μόνο μέσω συναλλαγής στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu και κάτω από ορισμένες συνθήκες.
9.2.13.GRΕEN STAMP TAX-Δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα (It does not in apply).
9.2.14.Μέσα από την επιλογή «I’m Eco», όλες οι οδηγίες, η περιγραφή των προϊόντων και τα νομικά κείμενα, τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα υπό παραγγελία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή (στον λογαριασμό του Πελάτη ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση).
9.3.Ηλεκτρονικές παραγγελίες
9.3.1.Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων που εμφανίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα. Η έκθεση/παρουσίαση των προϊόντων έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (Αφού περάσει η δοθείσα χρονική διάρκεια, παραγγελίες δεν θα μπορούν να γίνουν και τα προϊόντα δεν θα εκτίθενται πλέον στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu). Η τιμή των προϊόντων κατά την παραγγελία είναι ορισμένη και δεν μπορεί να αλλάξει. Παραγγελίες δεν θα γίνονται δεκτές όταν μία προσφορά έχει λήξει. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας να τροποποιήσει τις τιμές, τις προσφορές και τις ποσότητες των προϊόντων ανάλογα με τις περιστάσεις (γεωγραφική κάλυψη/τοποθεσία, διαθεσιμότητα προϊόντων κλπ), σεβόμενη τις ήδη δοθείσες παραγγελίες/συμφωνίες. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ορίζει συγκεκριμένες τιμές, με εξαίρεση τις ήδη δοθείσες παραγγελίες. Οι Πελάτες οι οποίοι βλέπουν τα προιόντα, αλλά δεν προβαίνουν σε παραγγελίες, δεν μπορούν να αξιώσουν τιμές/προσφορές διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu.
9.3.2.Με την δημιουργία της παραγγελίας, ο Πελάτης δίνει την συγκατάθεση του ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά την ημερομηνία σύναψης της παραγγελίας και στο εξής θα καλείται «Εντολή Παραγγελίας».
9.3.3.Η συμφωνία εξ αποστάσεως θεωρείται γενόμενη από την VIVRE DECO στη Ρουμανία , όταν η παραγγελία του Πελάτη επικυρώνεται ηλεκτρονικά από την Εταιρία, συνοδευόμενη από παραστατικό όλων των προϊόντων (σε συνδυασμό τόσο με την ποιότητα όσο και με την ποσότητα των προϊόντων ). Επιπρόσθετα, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας στον Πελάτη, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, με οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να επιβεβαιώσει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητας του Πελάτη όσο και τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής των προϊόντων του.
Οι Πελάτες θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην παράδοση της παραγγελίας σε όσους δεν έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία της ταυτότητας τους και τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής.
9.3.4.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης μίας παραγγελίας, χωρίς προηγούμενης ειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς να ευθύνεται έναντι του Πελάτη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • 9.3.4.1.Δεν γίνεται αποδεκτή η τραπεζική κάρτα του Πελάτη από την εκδότρια Τράπεζα ή η συναλλαγή για ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • 9.3.4.2.Η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο ελέγχου τραπεζικών καρτών που έχει συμφωνήσει με την Εταιρία για διαδικτυακές συναλλαγές.
 • 9.3.4.3.Τα δεδομένα στοιχείων παράδοσης που εκτίθενται στην ιστοσελίδα από τον Πελάτη (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) είναι αναληθή και ανακριβή.
 • 9.3.4.4.Η δραστηριότητα του Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει στην Εταιρία ή/και στους συνεργάτες της οποιαδήποτε ζημία.
 • 9.3.4.5.Περισσότερες από δύο αναιτιολόγητες αποτυχημένες παραδόσεις.
 • 9.3.4.6.Υπό άλλες συνθήκες.
9.3.5.Στην περίπτωση που ο Πελάτης ακυρώσει μία παραγγελία για την οποία έχει πληρώσει προκαταβολικά μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής κάρτας και η πληρωμή αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την εκδότρια Τράπεζα, το ποσό πληρωμής θα επιστραφεί στον Πελάτη μέσα σε δέκα τέσσερις ημέρες (14) από την στιγμή που η Εταιρία αναγνωρίσει την συναλλαγή ή ύστερα από απαίτηση του Πελάτη.
Ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί συμβατικώς, η Εταιρία πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντας του και υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (Άρθρο 6 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπουργική Απόφαση 31619 οικ./2017-ΦΕΚ 969/Β22-03-2017).
9.3.6.Στην περίπτωση που έχει γίνει παραγγελία συγκεκριμένων προϊόντων από τον Πελάτη, για τα οποία έχει πληρώσει προκαταβολικά (μέσω διαπιστευμένης τραπεζικής μεταφοράς ή ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) και τα προϊόντα αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα για λόγους που δεν ευθύνεται η Εταιρεία, η ίδια θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη μόλις λάβει γνώση του γεγονότος αυτού και ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες, από την στιγμή που αυτό θα γίνει αντιληπτό. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει, εκτός από την επιστροφή των οφειλόμενων ποσών, προωθητικούς πόντους (δωρεάν) για κάθε προϊόν της παραγγελίας, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και αφού δεν κατέστη δυνατή η παράδοση, για λόγους για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι πόντοι αυτοί θα εξαργυρώνονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας gr.vivre.eu, αξιολογώντας τη συμπεριφορά του Πελάτη. Ένας πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ και δεν θα πρέπει να μεταφέρονται ανάμεσα στους λογαριασμούς ή στους Πελάτες. Σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης, οι δωρεάν αυτοί πόντοι θα αφαιρούνται.
9.3.7.Μία παραγγελία η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί μπορεί να αλλάξει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και κατά εντολή του Πελάτη. Ο Πελάτης θα υποβάλλει γραπτό αίτημα μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.eu, αναφέροντας τον λόγο και το νούμερο της παραγγελίας:
α.Ο Πελάτης ακυρώνει ένα προϊόν και ενημερώνει την Εταιρία πριν από την παράδοση της παραγγελίας.

β.Η αύξηση της ποσότητας των προϊόντων αυτών για τα οποία έχει γίνει ήδη παραγγελία. Αναφορά γίνεται για τα προϊόντα αυτά τα οποία είναι ενεργά και σε επάρκεια την στιγμή της αύξησης της ποσότητας.

γ.Αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής.

δ.Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής.

στ.Αλλαγή στα στοιχεία των παραστατικών. Για τα είδη εκδοθέντα παραστατικά, αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν ως προς το φυσικό/νομικό πρόσωπο, μόνο διορθώσεις στοιχείων (ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ).

9.3.8. Οι παραγγελίες δεν μπορούν να διαμορφώνονται/επεξεργάζονται, αν ο Πελάτης επιλέξει ηλεκτρονική πληρωμή.
9.3.9.Στην περίπτωση που ο Πελάτης επεξεργαστεί τα προσωπικά του/της δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, όλες οι δρομολογημένες παραγγελίες θα χρησιμοποιούν τα νέα δεδομένα/στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη.
9.3.10. Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της, ο Πελάτης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@vivre.eu, προκειμένου να αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας.
9.3.11.Για κάθε δρομολογημένη παραγγελία, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται την παρούσα συμφωνία.
9.4. Τηλεφωνικές παραγγελίες
9.4.1.Ο Πελάτης/Χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε τηλεφωνικές παραγγελίες. Επίσης, ο Πελάτης/Χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει καμία αλλαγή στην εκάστοτε παραγγελία μέσω τηλεφώνου.
9.5. Συμφωνία και ολοκλήρωση των συναλλαγών
9.5.1.Η Εταιρεία θα εκδώσει και θα προμηθεύσει τον Πελάτη με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση των προϊόντων/υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την Ελληνική κείμενη νομοθεσία.
9.5.2.Η Εταιρεία θα πληροφορήσει τον Πελάτη για την τελική έκβαση της παραγγελίας του/της, στέλνοντας ενημερωτική επιστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση που έχει υποδειχθεί από τον Πελάτη, μαζί με το απαραίτητο παραστατικό/απόδειξη, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου (Φ.Π.Α.), το οποίο ο Πελάτης μπορεί να «κατεβάσει/λάβει» σε μορφή PDF από τον λογαριασμό του.
9.5.3.Το ιδιωτικό συμφωνητικό και τα σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται στον Πελάτη ταχυδρομικώς (με courier) από πλευράς της Εταιρείας θεωρείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
9.5.4.Το συμφωνητικό θα πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου. Θα πάψει να ισχύει όταν έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι συμφωνίας και όλες οι υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου.
9.5.5.Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της λίστας των παραδιδόμενων προϊόντων και αυτών που υπάρχουν μέσα στο πακέτο, ο Πελάτης θα ενημερώσει την Εταιρία και τον ταχυδρόμο (courier) (στην περίπτωση που ο Πελάτης έλαβε γνώση του περιεχομένου του πακέτου παρουσία του ταχυδρόμου) (courier), το αργότερο μέσα σε 24 ώρες του πακέτου, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@vivre.eu, ζητώντας εξηγήσεις. Αν ο Πελάτης δεν λάβει γνώση του περιεχομένου του πακέτου παρουσία του ταχυδρόμου (courier), τότε δεν δικαιούται να ζητήσει την διαφορά.
9.6.Τρόπος αποστολής/μεταφοράς
9.6.1.Τα έξοδα μεταφοράς με σύστημα κούριερ των προϊόντων που αγοράζονται στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu από τον πωλητή Vivre Deco είναι: α) Για την παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί με προκαταβολική πληρωμή (διαδικτυακή πληρωμή με πιστωτική κάρτα), συνολικής αξίας κάτω των 100 ευρώ, η χρέωση αποστολής εμφανίζεται στο Καλάθι Αγορών και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα προϊόντα που αγοράσατε.. β) Για παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί με προκαταβολική πληρωμή (διαδικτυακή πληρωμή με πιστωτική κάρτα), συνολικής αξίας άνω των 100 ευρώ, η παράδοση είναι δωρεάν, με την πλήρη υποστήριξη της Vivre Deco. γ) Για την παράδοση παραγγελιών με πληρωμή κατά την παράδοση, χρεώνεται τέλος αποστολής, το οποίο εμφανίζεται στο Καλάθι Αγορών και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα προϊόντα που αγοράσατε. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας κοινοποιείται στον Πελάτη κατά την παραγγελία και ο Πελάτης συμφωνοεί ρητά, με την παραγγελία, οι εκτιμήσεις για το κόστος της μεταφοράς, ανεξάρτητα από τα δεδομένα που ήταν η βάση για τον προσδιορισμό του κόστους αυτού. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης μπορεί να μην επιδιώξει μετά την παραγγελία χαμηλότερο κόστος μεταφοράς με βάση τις μετρήσεις ή ζυγίσεις του δέματος από τον ίδιο.Η Vivre Deco προσφέρει υπηρεσία παράδοσης στην πόρτα του σπιτιού/κτιρίου στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται κατά την παραγγελία, εφ ' καθώς τα χαρακτηριστικά / ιδιαιτερότητες της τοποθεσίας επιτρέπουν την παράδοση χωρίς να παραβιάζονται οι νομικοί κανονισμοί για την ασφάλεια στην εργασία. Εάν η παράδοση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να παραβιάζει τις νομοθετικές διατάξεις της υπηρεσίας, η εταιρεία ταχυμεταφορών μπορεί να αρνηθεί την παράδοση στην πόρτα του σπιτιού / κτιρίου.γ) Το κόστος της μεταφοράς μέσω courier των προϊόντων που αγοράστηκαν από τους συνεργάτες της Vivre MarketPlace από την ιστοσελίδα gr.vivre.eu εμφανίζονται ξεχωριστά στο καλάθι αγορών, τα προϊόντα παραδίδονται ξεχωριστά από τα προϊόντα που αγοράστηκαν από την Vivre Deco SA
9.6.2.Ο χρόνος παράδοσης θα ανακοινώνεται στον Πελάτη κατά την εκτέλεση της παραγγελίας και θα εξαρτάται από: Την αποστολή των προιόντων από τους προμηθευτές της Εταιρίας, την περίοδο παραμονής των προιόντων στην μεταφορική εταιρία του αρχικού προμηθευτή και στις αποθήκες της Εταιρίας, τις εργάσιμες ώρες κάθε μήνα, τον αριθμό των αντικειμένων της παραγγελίας και τον απαραίτητο χρόνο παραγωγής κάθε προιόντος κλπ. Η καθορισμένη ημερομηνία αποστολής μπορεί να αλλάξει εξαιτίας ενός προιόντος για το οποίο απαιτείται περισσότερος χρόνος παράδοσης, με αποτέλεσμα ο Πελάτης να αποδεχθεί ότι η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να καθυστερήσει έως και την τελευταία ημερομηνία της συμφωνημένης ημέρας παράδοσης.
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, οι παραδόσεις θα γίνονται μέσα στην χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της παραγγελίας (θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 2 ημέρες και 8 εβδομάδες) και ο Πελάτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη κάθε φάσης της αποστολής. Στην περίπτωση που η παράδοση των συγκεκριμένων προιόντων υπερβεί την καθορισμένη χρονική περίοδο, η Εταιρία θα ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσφέροντας του δύο λύσεις: Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία δηλώνοντας το γραπτώς ή να αποδεχθεί την νέα ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει προκαταβολικά, πριν την αποστολή, το ποσό αυτό πληρωμής θα αποζημιώνεται στον Πελάτη, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.

9.6.2.1. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη γρήγορη παράδοση των προϊόντων που σηματοδοτούνται ειδικά με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση γρήγορης παράδοσης, τα προϊόντα σε απόθεμα θα αποσταλούν αμέσως.

9.6.2.2.Εάν ο Πελάτης παραγγείλει προϊόντα με Γρήγορη Παράδοση και προϊόντα με Κανονική Παράδοση, τα προϊόντα στο καλάθι θα εκχωρηθούν σε διαφορετικές παραγγελίες. Τα προϊόντα γρήγορης παράδοσης θα εκχωρηθούν σε μια παραγγελία που θα αποσταλεί αμέσως εντός του υποδεικνυόμενου εύρους και τα προϊόντα Κανονικής παράδοσης θα εκχωρηθούν σε ξεχωριστή παραγγελία. Κάθε παραγγελία θα έχει ξεχωριστό τέλος αποστολής. Eξαιρούνται από την πληρωμή oι παραγγελίες που πληρούν, καθεμία, μετά την εκ νέου κατανομή, τους όρους δωρεάν παράδοσης που αναφέρονται στον ιστότοπο.

9.6.3. Η Vivre Deco μπορεί να έχει δωρεάν καμπάνιες παράδοσης (χρέωση για παράδοση - όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.6.1. στο ποσό των 0 (μηδέν) ευρώ. Η δωρεάν παράδοση ισχύει για προϊόντα που πωλούνται από τη Vivre Deco SA και όχι από το Vivre Marketplace Partners, με συνολική αξία άνω των 100 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται προκαταβολικά (διαδικτυακή πληρωμή με πιστωτική κάρτα), μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: a. τήρηση συμφωνητικού/παραγγελίας στην αρχική μορφή (χωρίς αλλαγές/παρατάσεις). b. η τροποποίηση της παραγγελίας με την πρωτοβουλία Vivre Deco: τροποποιήσεις σχετικά με την περίοδο παράδοσης (ειδικά αναβολές), προϊόντα που δεν είναι διαθέσηια, σφάλματα συστήματος, κλπ.
Η Vivre Deco μπορεί να έχει δωρεάν καμπάνιες παράδοσης (η είσπραξη τέλους παράδοσης - όπως ορίζεται στο 9.6.1. Στο ποσό των 0 (μηδέν) ευρώ. Η δωρεάν παράδοση ισχύει για την παράδοση αγαθών που πωλούνται από τη Vivre Deco SA, όχι από την Vivre Marketplace συνεργάτες, με συνολική αξία άνω των 55 ευρώ, μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε ...
9.6.4. Μεταφορά Πολυσυσκευασίας: Για την ασφάλεια των μικρών ή εύθραυστων αντικειμένων και για να μειώσει τον χρόνο αποστολής, η Εταιρία χρησιμοποιεί το σύστημα «Πολυσυσκευασίας»: Η παραγγελία αποστέλλεται με διαδοχικές μεταφορές (σε διαφορετικές ημέρες). Ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει τον αριθμό των μεταφορών της παραγγελίας του και της πορείας τους μέσα από την εφαρμογή «My Account» στην ιστοσελίδα gr.vivre.eu. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παραγγελία θα είναι ενσωματωμένη σε μία μεταφορά και δεν απαιτείται άλλη χρέωση στην περίπτωση της δεύτερης μεταφοράς. Η μέθοδος συσκευασίας και αποστολής είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, σχετιζόμενη με την υποχρέωση της για αποστολή της παραγγελίας στη συμφωνημένη χρονική στιγμή.
9.7.Ποιότητα και εγγυήσεις συναλλαγών
9.7.1.Η Vivre Deco σέβεται τις διατάξεις εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σαφή στοιχεία σχετικά με αυτές τις εγγυήσεις παρέχονται από τα δελτία προϊόντων και κανένα Mέλος ή Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει μια εκτεταμένη εγγύηση, παραπάνω από αυτό που είχε ήδη αναφερθεί αρχικά. Η εγγύηση εφαρμόζεται για κανονικές συνθήκες χρήσης και ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράζονται και πληρώνονται από τον Πελάτη της Vivre Deco. Τα προϊόντα επωφελούνται από τη νομική εγγύηση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 449/2003,όπως μεταφέρθηκε με την οδηγία 1999/44 / CE σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών και συναφείς εγγυήσεις ή εάν η παράταση της περιόδου εγγύησης καθορίζεται στην παρουσίαση του προϊόντος, ισχύει η μεγαλύτερη διάρκεια. Η Vivre Deco έχει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 9-14 του Ν. 449/2003, χρησιμοποιείται εάν η έλλειψη συμμόρφωσης πραγματοποιείται εντός περιόδου 2 ετών, υπολογιζόμενη από την παράδοση του προϊόντος, για τα προϊόντα με μέση διάρκεια χρήσης τουλάχιστον 2 ετών. Η εγγύηση αφορά την επιστροφή της αξίας για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή την επισκευή τους για τα οποία ο Πελάτης ειδοποιεί γραπτώς τον έμπορο εντός της νομικής περιόδου. Η Vivre Deco μπορεί να αντικαταστήσει μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά προϊόντα και μπορεί να προσφέρει επισκευή σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές, συσκευές, ρολόγια) που διατίθενται από την Vivre και έχουν εγγύηση που παρέχεται από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες συνεργείων ή κατασκευαστών της Vivre.
9.7.2. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, γυρνάνε στην ιδιοκτησία της Vivre Deco σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν. Ο πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση ή κυρώσεις για μη συμμορφούμενα προϊόντα και με την πραγματοποίηση παραγγελίας δηλώνει ότι αποδέχεται μία από τις παραλλαγές που προτείνονται από τη Vivre Deco, οι οποίες είναι: επισκευή προϊόντος, αντικατάσταση προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων ίδιας αξίας του προϊόντος/ προϊόντων που αγοράζονται σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, που εφαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση.
9.7.3. Οι όροι εγγύησης δεν ισχύουν για τις ακόλουθες περιπτώσεις: στο προϊόν παρενέβη, επισκευάστηκε ή / και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος, τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ έχουν τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή εξαλειφθεί. Το προϊόν έχει φυσικά ελαττώματα: χτυπήματα, ρωγμές, τσιμπήματα, σκουριά ή εμφανίζει ίχνη χρήσης σε ακατάλληλες συνθήκες: ακατάλληλες τάσεις παροχής ρεύματος, υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της πίεσης, εσφαλμένος χειρισμός, διείσδυση υγρών, μετάλλων ή άλλων ουσιών μέσα στον εξοπλισμό.
9.7.4.Αποκλειστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα εκτίθενται στην ιστοσελίδα. Η ενημέρωση όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις εγγυήσεων και ποιότητας των συναλλαγών της Εταιρείας θα παρουσιάζονται στους Πελάτες σε ψηφιακή μορφή και θα είναι διαθέσιμες είτε στον λογαριασμό του χρήστη ή με την μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει τέτοια ενημέρωση, μπορεί να την λάβει/ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή μετά από τηλεφωνικό αίτημα του ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@vivre.eu.
9.8.Πολιτική επιστροφών και δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμβατική υποχρέωση
9.8.1.Με εξαίρεση τους περιορισμούς του άρθρου 7.9 σχετικά με την απόκτηση πόντων “bonus” από την Εταιρία, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στην Εταιρία τα πωληθέντα προϊόντα και να λάβει πίσω όλο το ποσό πληρωμής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • 9.8.1.1.Τα προϊόντα είναι ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • 9.8.1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείψει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την παραγγελία.
 • 9.8.1.3.Τα προϊόντα φέρουν κατασκευαστικά ελαττώματα.
 • 9.8.1.4.Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία, από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.
9.8.2.Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρία τρόπος επιστροφής.
9.8.3.Πριν την εκπνοή της προθεσμίας ακύρωσης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για την ακύρωση της συμφωνίας/συμβολαίου. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει ως ακολούθως:
α) Να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ακύρωσης που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο τμήμα «Επιστροφών».
β) Να κάνει μία εκτεταμένη αναφορά όσον αφορά την πρόθεση του/της να ακυρώσει την συμφωνία.

9.8.4.Στην περίπτωση του άρθρ. 9.8.1.4. σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση, θα επιβαρυνθεί με το κόστος της παράδοσης για τα επιστρεφόμενα προϊόντα, τα οποία μπορούν να προβληθούν στον λογαριασμό πελάτη και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό, το μέγεθος ή/και το βάρος των επιστρεφόμενων προϊόντων. Με τη συμπλήρωση της φόρμας επιστροφής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ταυτόχρονα προϊόντα από μία ή περισσότερες επιστρεφόμενες παραγγελίες (αυτές εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος των 14 ημερών). Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί άλλη ταχυμεταφορά ή τρόπο παράδοσης (ταχυδρομείο, προσωπική), η διεύθυνση επιστροφής του προϊόντος είναι DNCB 37, Popesti Leordeni (αντίστοιχα η διεύθυνση αποθήκης του συνεργάτη X του Vivre Marketplace, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο του προϊόντος) και αρ. 13 παράγρ. 3 και άρθ. 14 του Επείγοντος Διατάγματος αρ. 34 από 4 Ιουνίου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις που συνάπτονται με επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να πληρώσει απευθείας τα έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά (τα έξοδα μεταφοράς δεν θα πληρωθούν από τη Vivre Deco και η πληρωμή στον προορισμό δεν θα γίνει δεκτή). Η πληρωμή μεταφοράς δεν θα γίνει στη διεύθυνση επιστροφής των προϊόντων Vivre και δεν θα γίνονται δεκτά πακέτα με πληρωμή κατά την παράδοση για την αξία των προϊόντων στον παραλήπτη.
9.8.5.Ο Πελάτης δεν θα δικαιούται επιστροφή προϊόντων και, συνεπώς, αποκατάσταση ζημιών και αποζημίωσης, στις εξής περιπτώσεις:

9.8.5.1.Στην περίπτωση που το αίτημα επιστροφής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.8.1., συμπίπτει με την ίδια ημερομηνία της ανακοίνωσης της πρόθεσης επιστροφής και ενώ έχει ξεπεράσει την 14η ημέρα της νόμιμης προθεσμίας, η οποία ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 7.8.2. του παρόντος, υπολογιζόμενη από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την επικύρωση της συμφωνίας.
9.8.5.2.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα/Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
9.8.5.3.Στην περίπτωση που τα προϊόντα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του Πελάτη.
9.8.5.4.Στην περίπτωση που τα σφραγισμένα προϊόντα αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, δεν μπορούν να επιστραφούν, για λόγους υγιεινής ή για λόγους προστασίας της υγείας (τα προιόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως μη επιστρεφόμενα).
9.8.5.4.1.Τα μαγιό και τα εσώρουχα πρέπει να έχουν σφραγίδα υγιεινής.
9.8.5.4.2.Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν ζημιές ή σημάδια φθοράς.
9.8.5.4.3.Τα αντικείμενα μπορούν να δοκιμαστούν, αλλά για λόγους υγιεινής η σφραγίδα / αυτοκόλλητο δεν πρέπει να αφαιρεθεί.
9.8.5.4.4.Τα εσώρουχα σιλικόνης (κόλλες) δεν μπορούν να επιστραφούν εάν η συσκευασία έχει αποσυσκευαστεί.
9.8.5.4.5.Τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ μαλλιών δεν μπορούν να επιστραφούν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
9.8.5.4.6.Στην περίπτωση σετ λινών, το πακέτο πρέπει να είναι ανοιγμένο και να μην επιστρέφονται ημιτελή σετ ή διαφορετικά αντικείμενα.
9.8.5.5.Στην περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας, τα οποία έχουν σταλεί, έχουν αναμειχθεί και με άλλα προιόντα, άσχετα με την παραγγελία.
9.8.5.6.Στην περίπτωση προϊόντων που ενδέχεται να επιδεινωθούν ή να λήξουν γρήγορα.
9.8.5.7.Στην περίπτωση τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις. 3.3.i) του GEO 34
9.8.5.8. Στην περίπτωση συμμορφούμενων προϊόντων που απαιτούν συναρμολόγηση και ο Πελάτης έχει ανοίξει το αντίστοιχο προϊόν / προϊόντα και ξεκίνησε τη διαδικασία συναρμολόγησης (καθώς αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αρχικής αξίας του προϊόντος)
9.8.5.9. Εάν ο Πελάτης είναι νομική οντότητα και επιθυμεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση σύμφωνα με το GEO 34/2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του GEO 34/2014, τα νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των καταναλωτών και η Vivre Deco δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή / απόσυρση από τη σύμβαση των νομικών οντοτήτων σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα συμμορφώνονται. Ταυτόχρονα, η Vivre Deco δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων συμμορφούμενων προϊόντων από νομικά πρόσωπα. Εάν τα προϊόντα δεν πληρoύν τις απαιτήσεις, η νομική οντότητα μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση στη διεύθυνση contact@vivre.eu, προσδιορίζοντας τον αριθμό της παραγγελίας, το προϊόν και τα εξαρτήματά που λείπουν ή το ελάττωμα που βρέθηκε, καθώς και φωτογραφίες που υποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του προϊόντος. Μετά από πρόσθετους ελέγχους, θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη για την επίλυση της ειδοποίησης.
9.8.6. Τα προϊόντα που είναι κιτ/σετ πρέπει να επιστραφούν ως κιτ/σετ.
9.8.7 Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η Vivre Deco θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε ως πληρωμή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, ωστόσο, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. σύμφωνα με τα άρθρα 9.8.2 και 9.8.3. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός από την περίπτωση που ο Πελάτης έχει συμφωνήσει με διαφορετικό τρόπο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ευθύνη του Πελάτη να πληρώσει τέλη μετά την επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής επιστροφής θα ισχύουν για κάθε επιστρεφόμενο προϊόν ανάλογα με το μέγεθος ή/και το βάρος του και το ποσό επιστροφής μπορεί να προβληθεί στον λογαριασμό του πελάτη.
9.8.8.Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής κάποιων προϊόντων, όταν δεν εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης και μπορεί να προβεί σε μερική αποζημίωση, όταν κάποια στοιχεία της φύσης, των χαρακτηριστικών και λειτουργίας των προϊόντων/υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στο αντίτιμο το οποίο έχει καταβάλει (δεν αποδίδονται στην αρχική περιγραφή, έλλειψη μέρους των προϊόντων κλπ).
9.8.9.Εάν ο πελάτης δεν συσκευάσει σωστά τα προϊόντα για την προστασία / χειρισμό των επιστρεφόμενων αντικειμένων, ο courier που αναφέρεται στη φόρμα επιστροφής δικαιούται να μην παραλάβει τα είδη που υποδεικνύονται για επιστροφή. Εάν ο πελάτης στείλει τα αντικείμενα μη σωστά συσκευασμένα για προστασία / χειρισμό μέσω άλλης μεθόδου (διαφορετική ταχυμεταφορά, ταχυδρομείο, προσωπική παράδοση κ.λπ.), ο Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, ελάττωμα, ή άλλο σφάλμα διαπιστωθεί κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων. Οι παραπάνω διατάξεις ΔΕΝ αναφέρονται στην αρχική συσκευασία των προϊόντων, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία η οποία σύμφωνα με τα πρότυπα ταχυμεταφοράς που αναφέρονται στη σελίδα του courier αποσκοπεί στην προστασία των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους (υλικό, διαστάσεις κ.λπ.). Η Vivre Deco διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται τα προϊόντα στα οποία έχουν γίνει μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις, εκείνα που παρουσιάζουν σημάδια χρήσης ή υπερβολικής χρήσης, γρατσουνιές, ελαττώματα, χτυπήματα, μηχανικά/ηλεκτρικά σοκ, προϊόντα που στερούνται αξεσουάρ.

9.9. Vivre Πόντοι και Κουπόνια

9.9.1.Η Εταιρία προσφέρει πόντους ανταμοιβής (προωθητικούς πόντους) προς τον Πελάτη, σαν προνόμια, για την τακτική χρήση της ιστοσελίδας, με βάση την εμπορική πολιτική της. Η πολιτική αυτή μπορεί να τύχει τροποποίησης από την Εταιρία. Ένας πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας gr.vivre.eu.
Οι προωθητικοί πόντοι μπορούν να συγκεντρωθούν, ως κάτωθι:
9.9.1.1.Με την σύσταση/πρόσκληση φίλων
 • 1) Οι Πελάτες στέλνουν προσκλήσεις μέσω της ιστοσελίδας σε άτομα που δεν είναι ή δεν ήταν Μέλη/Χρήστες της ιστοσελίδας gr.vivre.eu.
 • 2) Τα άτομα που λαμβάνουν αυτές τις προσκλήσεις αποκτούν το δικαίωμα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και γίνονται Μέλη της.
 • 3) Ανάλογα με την ποσότητα των εγγραφών, τα άτομα αυτά μπορούν να αγοράζουν προϊόντα δίνοντας παραγγελίες από τους υφιστάμενους λογαριασμούς τους. Κατά την εκπνοή της καθορισθείσας προθεσμίας (14 ημέρες από την αποστολή), για την πρώτη παραγγελία που θα γίνει από το άτομο αυτό που προσκλήθηκε από Πελάτη της Εταιρίας μέσω της ιστοσελίδας gr.vivre.eu, ο Πελάτης αυτός θα απολαμβάνει 10 ευρώ σε πόντους, οι οποίοι θα πιστώνονται στον λογαριασμό του και τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει μέσω οποιασδήποτε αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ.
 • 4) Οι πόντοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 30% της αξίας της παραγγελίας.
 • 5) Οι πόντοι αφαιρούνται από την πρώτη έγκυρη παραγγελία άνω των 17 ευρώ.

9.9.1.2. Πόντοι που προσφέρονται για αφοσίωση ή άλλες δραστηριότητες αποζημίωσης: Η Vivre Deco ειδοποιεί τον πελάτη μέσω e-mail ότι έχει λάβει τους πόντους που σχετίζονται με κάποιους μηχανισμούς ενεργοποίησης ή ως αποζημίωση για καθυστερημένα ή ακυρωμένα προϊόντα. Ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που υποδεικνύεται στο e-mail και να ενεργοποιήσει / εισάγει τους πόντους στον ιστότοπο gr.vivre.eu. Μετά την εισαγωγή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων.

9.9.1.3. Οι πόντοι προσφέρονται μετά την αγορά προϊόντων από το gr.vivre.eu.

 • Οι πόντοι προσφέρονται μετά την αγορά προϊόντων από το gr.vivre.eu.
 • Ο αριθμός των πόντων για κάθε προϊόν που αγοράσατε εμφανίζεται στη σελίδα προϊόντος στο gr.vivre.eu, αλλά και αυτός ο αριθμός των πόντων μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.
 • Η εγκυρότητα και η αξία των πόντων μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καμπάνιας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη για να πληρώσουν για μελλοντικές Παραγγελίες.
 • Οι πόντοι Vivre προσφέρονται αφού ο Πελάτης πληρώσει την Παραγγελία (Κατάσταση παραγγελίας ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ).
 • Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει όλους τους συγκεντρωμένους Πόντους για μία Ενιαία Παραγγελία ή να χρησιμοποιήσει μόνο ένα μέρος των πόντων, με την αναφορά ότι η αξία των Πόντων μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και 30% της αξίας μιας παραγγελίας.
 • Η διαφορά μεταξύ της αξίας της Παραγγελίας και της αξίας που καταβάλλεται με τους Πόντους θα καταβληθεί χρησιμοποιώντας άλλη διαθέσιμη μέθοδο.
 • Οι πόντοι έχουν ισχύ 3 μηνών από τη λήψη τους (από την ενεργοποίηση), και στη συνέχεια λήγουν αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση επιστροφής ισχύει το ακόλουθο πρωτόκολλο:

 • Εάν το προϊόν για το οποίο έχουν κατανεμηθεί αυτά τα σημεία επιστραφεί και οι πόντοι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, τα σημεία που έχουν διατεθεί για το συγκεκριμένο προϊόν θα εμφανίζονται με ένα a- (πλυν) στο λογαριασμό Πελάτη.
 • Εάν ένας Πελάτης επιστρέψει εν μέρει μια παραγγελία, οι πόντοι που χρησιμοποιούνται αναλογικά για τη μείωση αυτού του προϊόντος από τη συνολική παραγγελία θα επιστραφούν εν μέρει, σύμφωνα με το μερίδιο του επιστρεφόμενου προϊόντος από τη συνολική παραγγελία (παράδειγμα: για μια παραγγελία 100 ευρώ που αποτελείται από 2 προϊόντα 50 ευρώ το καθένα και 10 πόντοι που χρησιμοποιήθηκαν, σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος 50 ευρώ, 5 πόντοι θα επιστραφούν στον Πελάτη στο λογαριασμό).
 • Σε περίπτωση που ένας Πελάτης επιστρέψει εν μέρει μια παραγγελία, οι πόντοι που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αξίας της παραγγελίας θα επιστραφούν εν μέρει.
 • Το ποσό των Πόντων που έχουν συσσωρευτεί μπορεί να ελεγχθεί οποτεδήποτε από τον Πελάτη στον Λογαριασμό πελάτη του στη διεύθυνση gr.vivre.eu.

Σε περίπτωση υποψίας απάτης σχετικά με την απόκτηση και χρήση πόντων Vivre, η Vivre Deco διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς οποιαδήποτε κατανομή ή χρήση των πόντων Vivre, χωρίς ο χρήστης να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ή την αξία αυτών των πόντων.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης χάσει τον κωδικό πρόσβασης για τον Λογαριασμό Πελάτη στο gr.vivre.eu και δεν μπορεί να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάκτηση του, η Vivre δεν φέρει ευθύνη για τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν τον λογαριασμό Πελάτη.

9.9.2.Πόντοι λόγω «εμπιστοσύνης» και μέθοδος αποζημίωσης για διάφορες δραστηριότητες: Η Εταιρία θα ενημερώνει τους Πελάτες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουν λάβει πόντους από την ενεργοποίηση κάποιων μηχανισμών ή σαν μέθοδος αποζημίωσης για καθυστερημένα ή ακυρωθέντα προϊόντα. Ο Πελάτης θα ακολουθεί τον σύνδεσμο που του υποδεικνύεται στο μήνυμα και έτσι θα συγκεντρώνει και ενεργοποιεί τους πόντους του μέσω της ιστοσελίδας gr.vivre.eu. Αφού ενεργοποιηθούν, οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προϊόντων ή και για την αποστολή της παραγγελίας, η οποία έχει λάβει χώρα από τον προσωπικό λογαριασμό του Πελάτη.
9.9.1.3.Εάν ένας Πελάτης επιστρέψει εν μέρει μια παραγγελία, οι πόντοι που χρησιμοποιούνται αναλογικά για τη μείωση αυτού του προϊόντος από τη συνολική παραγγελία θα επιστραφούν εν μέρει, σύμφωνα με το μερίδιο του επιστρεφόμενου προϊόντος από τη συνολική παραγγελία (παράδειγμα: για μια παραγγελία 100 ευρώ που αποτελείται από 2 προϊόντα των 50 ευρώ και 10 πόντοι που χρησιμοποιήθηκαν, σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος 50 ευρώ, 5 πόντοι θα επιστραφούν στον Πελάτη στο λογαριασμό).
9.9.3.Στις περιπτώσεις εκείνες, όπως ρητά αναφέρονται και στο άρθρο 7.8.1, όπου έγινε ολική ή μερική πληρωμή των προϊόντων με πόντους, τα επιστρεφόμενα ποσά δεν θα αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Πελατών, αλλά, στην περίπτωση επιστροφών, ο Πελάτης θα λαμβάνει πόντους (1 πόντος=1 ευρώ) και θα τους χρησιμοποιεί σε μελλοντικές αγορές μόνο μέσω της ιστοσελίδας gr.vivre.eu.

9.9.4.Κουπόνια Vivre - Το Vivre Deco μπορεί να παραχωρήσει κουπόνια ως δώρο, με σταθερό ποσό ή με ποσοστό, ανάλογα με την αξία των επιλέξιμων προϊόντων από την αξία του καλαθιού αγορών, ως εκπεστέα έξοδα μάρκετινγκ, μέσω διαφημιστικών καμπανιών, των οποίων εμφανίζονται οι κανονισμοί ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων Εκστρατειών στο gr.vivre.eu. Η κατανομή των κουπονιών πραγματοποιείται ως ποσοστό σε κάθε επιλέξιμο προϊόν ανάλογα με το μερίδιο του προϊόντος στη συνολική παραγγελία. Το Vivre Deco μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τον μηχανισμό των Κανονισμών, χωρίς οι χρήστες να μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για μη εκχώρηση ή ακύρωση κουπονιών Vivre..

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων για τα οποία εφαρμόστηκε το Κουπόνι με σταθερό ποσό που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο, διατηρείται η αναλογική αξία που χρησιμοποιείται από το Κουπόνι που σχετίζεται με το προϊόν ή τα προϊόντα που επιστρέφονται από τη συνολική αξία της παραγγελίας (για παράδειγμα: για κουπόνι 100 ευρώ που εφαρμόζεται σε η παραγγελία των 300 ευρώ, και όλα τα προϊόντα ήταν κατάλληλα για την εφαρμογή του κουπονιού και του επιστρεφόμενου προϊόντος στο ποσό των 150 ευρώ, ο Πελάτης θα αφαιρεθεί 50 ευρώ από την αξία του κουπονιού και θα του επιστραφεί το ποσό των 100 ευρώ..

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων για τα οποία εφαρμόστηκε το Κουπόνι με το ποσοστό της αξίας κάθε προϊόντος που είναι επιλέξιμο για έκπτωση από το Καλάθι Αγορών, που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο, διατηρείται η αναλογική αξία του Κουπονιού στην αξία του προϊόντος ή των προϊόντων που επιστρέφονται. ένα καλάθι αγορών 100 λέι που αποτελείται από 3 προϊόντα, χρησιμοποιείται ένα κουπόνι 10 ευρώ, εάν επιστραφεί ένα προϊόν 50 ευρώ (50% της αξίας του καλαθιού αγορών), 5 ευρώ παρακρατούνται από το κουπόνι και επιστρέφεται επιστροφή 45 ευρώ.10.Όροι και προϋποθέσεις για την αγορά των προϊόντων που πωλούνται από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace

10.1. Πώς να γίνετε συνεργάτης του Vivre Marketplace.
Το σύστημα Vivre Marketplace είναι διαθέσιμο σε όλους τους εμπόρους που μπορούν να παρέχουν προϊόντα λιανικής και έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται τις παραγγελίες των πελατών και να εξασφαλίζουν υπηρεσίες μετά την πώληση.
10.2.Σχετικά με το Vivre Marketplace
Vivre Marketplace είναι το σύστημα μέσω του οποίου οι συνεργάτες της Vivre εμφανίζουν τα δικά τους προϊόντα στον ιστότοπο της Vivre, δίπλα στα προϊόντα που πωλούνται απευθείας από τη Vivre. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν ταυτόχρονα προϊόντα και προϊόντα Vivre από την προσφορά οποιουδήποτε συνεργάτη Vivre. Ωστόσο, θα εμφανίζονται διαφορετικά στο καλάθι αγορών.
Όλοι οι συνεργάτες που περιλαμβάνονται στο σύστημα Vivre Marketplace έχουν επαληθευτεί και παρακολουθούνται συνεχώς, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε τα ποιοτικά πρότυπα που έχουν συνηθίσει οι πελάτες της Vivre. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Vivre που πωλούνται και παραδίδονται από τον συνεργάτη X επισημαίνονται με αυτήν την αναφορά. Έτσι, ο Πελάτης ενημερώνεται ότι το αντίστοιχο προϊόν πωλείται από τον συνεργάτη X, μια ανεξάρτητη εταιρεία, αποδεκτή από τη Vivre Deco SA στο σύστημα Vivre Marketplace μετά από ανάλυση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει. Όταν παραγγέλνετε ένα τέτοιο προϊόν, στέλνουμε την παραγγελία σας στον συνεργάτη X, ο οποίος θα παραδώσει το προϊόν μαζί με όλα τα νόμιμα έγγραφα. Για την επιλογή φίλτρου των προϊόντων ανά προμηθευτές/συνεργάτες, η σειρά με την οποία αναγράφονται οι προμηθευτές/συνεργάτες θα ορίζεται αυτόματα ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων που έχει ο προμηθευτής/συνεργάτης στην επιλεγμένη κατηγορία/αναζήτηση. Οι εμπορικές και πολιτικές συνθήκες είναι οι ίδιες με αυτές που συνοδεύουν τα προϊόντα που πωλούνται απευθείας από τη Vivre. Τα τέλη παράδοσης και επιστροφής υπόκεινται στη δική σας πολιτική, ειδικά για κάθε συνεργάτη του Vivre Marketplace, που διατίθεται στη σελίδα του συνεργάτη X, στην ενότητα Επιστροφές και Εγγύηση.
10.3. Πληροφορίες Παραγγελίας
Για να μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα που πωλούνται από συνεργάτες της Vivre και της Vivre Marketplace, πρέπει να έχετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη. Από τον λογαριασμό πελάτη σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε το πακέτο σας που περιέχει τα προϊόντα που πωλούνται από τη Vivre ή από συνεργάτες της Vivre Marketplace.
Τα προϊόντα που προσφέρονται από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace μπορούν να παραγγελθούν με όλα τα μέσα που έχετε ήδη συνηθίσει: online στον ιστότοπο της Vivre ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vivre.
Στο καλάθι αγορών σας, μπορείτε ταυτόχρονα να προσθέσετε προϊόντα που πωλούνται και παραδίδονται από τη Vivre, καθώς και προϊόντα που πωλούνται και παραδίδονται από συνεργάτες της Vivre Marketplace, ομαδοποιημένα σύμφωνα με τον συνεργάτη που τους εμπορεύεται. Θα βρείτε όλες τις χρεώσεις για την παραγγελία σας σε κάθε ομάδα προϊόντων
Οι πόντοι Vivre παρέχονται επίσης για τα προϊόντα που παραδίδονται από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν αγοράζετε προϊόντα που πωλούνται από τη Vivre.
Τα κουπόνια Vivre και οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά προϊόντων που πωλούνται από συνεργάτες της Vivre Marketplace.
10.4.Όροι παράδοσης, αποθέματα, χρέωση
Ακριβώς όπως τα προϊόντα που πωλούνται απευθείας από τη Vivre, τα προϊόντα που πωλούνται από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace εμφανίζουν πληροφορίες αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον προορισμό για κάθε τοποθεσία, σε περίπτωση παραγγελίας που υποβλήθηκε τη στιγμή της εμφάνισης της προσφοράς . Τα προϊόντα που διακινούνται από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace παραδίδονται μόνο μέσω ταχυμεταφορών.
Τα προϊόντα που παραγγείλετε θα παραδοθούν μαζί με τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε κατά την παράδοση, θα πληρώσετε για κάθε λογαριασμό ξεχωριστά τη στιγμή της παράδοσης των αντίστοιχων προϊόντων και η πληρωμή θα γίνει στον ταχυμεταφορέα που πραγματοποιεί την παράδοση.
Η παράδοση των προϊόντων που αγοράστηκαν από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace πραγματοποιείται απευθείας από αυτούς μέσω ταχυμεταφοράς. Οι παραδόσεις δεν μπορούν να γίνουν στο κεντρικό γραφείο του συνεργάτη ή στην αποθήκη Vivre. Τα έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα που αγοράστηκαν από τους συνεργάτες μας (λογαριασμός, πιστοποιητικό εγγύησης για ανθεκτικά προϊόντα κ.λπ.) παραδίδονται από τον συνεργάτη μαζί με τα προϊόντα που παραγγείλατε.
Εάν παραγγείλετε προϊόντα από τη Vivre και άλλους συνεργάτες ταυτόχρονα, θα λάβετε ξεχωριστά πακέτα από τη Vivre και από κάθε συνεργάτη.
10.5.Εγγύηση και σέρβις
Για κάθε ανθεκτικό που επωφελείται από την εγγύηση, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εγγύησης κατά την παράδοση με όλες τις λεπτομέρειες του κέντρου σέρβις που εξασφαλίζει επισκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράστηκαν από τους συνεργάτες της Vivre Marketplace διασφαλίζεται από τον συνεργάτη που πούλησε το προϊόν ή από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του παραγωγού, ανάλογα με την περίπτωση.
10.6.Επιστροφή προϊόντων
Οι συνεργάτες του Vivre Marketplace προσφέρουν την ίδια περίοδο επιστροφής 14 ημερών, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Vivre. Οι συνεργάτες του Vivre Marketplace ενδέχεται να προσφέρουν την κάλυψη του κόστους παράδοσης για τα επιστρεφόμενα προϊόντα (ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής, εκτός από περιπτώσεις καταχρηστικής επιστροφής) σύμφωνα με τη δική τους πολιτική επιστροφής. Οι όροι επιστροφής παρουσιάζονται στη σελίδα του συνεργάτη, στην ενότητα Επιστροφή και Εγγύηση, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο όνομα του συνεργάτη από τη σελίδα του προϊόντος που θέλετε να επιστρέψετε.


11.Απάτη

11.1. Ο Πελάτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
11.2.Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους Πελάτες/Χρήστες της, στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
11.3. Ο Πελάτης/Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
11.4.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους Πελάτες/Χρήστες στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
11.5.Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη/Χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
11.6.Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του Πελάτη/Χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του Πελάτη/Χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
11.6.1.Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των Πελατών/Χρηστών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
11.7.Οι ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται προσπάθειες εξαπάτησης της ιστοσελίδας/του περιεχομένου/της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης κατά προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες αξιόποινες πράξεις:
11.7.1.Αποκτώντας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα Πελατών/Χρηστών, μέσω λογαριασμού ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.
11.7.2.Αλλάζοντας ή διαφοροποιώντας το περιεχόμενο ή την επικοινωνία της Εταιρίας με τον Πελάτη/Χρήστη.
11.7.3.Επηρεάζοντας την λειτουργία του εξυπηρετητή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.
11.7.4. Ερχόμενος σε επαφή με τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι νομίμως ξουσιοδοτημένο, το περιεχόμενο το οποίο αποστέλλεται από την Εταιρία στον Πελάτη, με οποιοδήποτε τρόπο, όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι ο παραλήπτης του περιεχομένου αυτού.
11.8.Η προσπάθεια απόκτησης πόντων μέσω της Εταιρίας, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 7.9, χρησιμοποιώντας ψευδείς λογαριασμούς (ψευδή ονόματα, περισσότερους του ενός λογαριασμούς από έναν Πελάτη/Χρήστη ή χρησιμοποιώντας την ταυτότητα άλλων χρηστών), θα θεωρείται προσπάθεια εξαπάτησης, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από όλα τα προνόμια, το μπλοκάρισμα του λογαριασμού και την αναφορά του συμβάντος στις αρμόδιες Αρχές.


12.Καταμερισμός ευθυνών

12.1.Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η Εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας της, παρέχει στους Πελάτες/Χρήστες της, την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.
12.2.Ο Πελάτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους Πελάτες/Χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
12.3.Αν ο Πελάτης/Χρήστης θεωρεί ότι η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών) οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία, επικοινωνώντας στο contact@vivre.eu, προς γνώση της Εταιρείας..
12.4.Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα ή την φύση άλλων ιστοσελίδων, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Πελάτης/Χρήστης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ιστοσελίδων φέρουν το βάρος ευθύνης της ποιότητας του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους.
12.5.Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
12.6.Η Εταιρία δεν θα προβάλει άμεσες ή έμμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με:
12.6.1.Η υπηρεσία θα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του Πελάτη.
12.6.2.Η υπηρεσία δεν θα παρεμποδίζεται, θα είναι ασφαλής και απαλλαγμένη από λάθη.
12.6.3.Τα προϊόντα//υπηρεσίες τα οποία αποκτώνται με πληρωμή ή χωρίς χρέωση θα υπόκεινται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες του Πελάτη.
12.7.Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οι αρμόδιοι συνεργάτες της, οι διαχειριστές ή/και οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Πελάτης/Χρήστης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.


13.Περιπτώσεις «τυχαίου γεγονότος» και «ανωτέρας βίας»

13.1. Με εξαίρεση στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγουμένως αναφερθεί, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για την μερική ή ολική παραβίαση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όταν αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.
13.2.Το συμβαλλόμενο μέρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα λάβει γνώση του γεγονότος αυτού οφείλει να ενημερώσει άμεσα και έγκαιρα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και να προλάβουν τις συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος.
13.3.Το συμβαλλόμενο μέρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα λάβει γνώση του γεγονότος αυτού θα απαλλαχθεί από κάθε ευθύνη που απορρέει από την πράξη αυτή.
13.4.Αν 15 μέρες μετά από την πρόκληση του τυχαίου αυτού γεγονότος ή λόγω ανωτέρας βίας, αυτό εξακολουθεί να ισχύει, κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία/σύμβαση και να ενημερώσει και το άλλο μέρος σχετικά με την ακύρωση αυτή και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα δικαιούται αποζημίωση για τυχόν ζημίες.
13.5.Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο αντιμετώπισε το τυχαίο αυτό γεγονός θα πρέπει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την πρόκληση του συμβάντος, να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν το τυχαίο αυτό γεγονός (σύμφωνα και με τους περιορισμούς του άρθρου 10.3).
13.6.Εξαίτιας του τυχαίου αυτού γεγονότος και χωρίς η Εξαιτίας να φέρει ουδεμία ευθύνη (πχ. Ατύχημα του προμηθευτή ή της μεταφορικής εταιρείας), η αποστολή των προϊόντων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης δικαιούται να λάβει προωθητικούς πόντους «bonus» (κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας ή ανάλογα με την περίπτωση και όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αγορά προϊόντων μέσω της gr.vivre.eu, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 7.9).

14.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Αρμόδιο Δικαστήριο

14.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη/Χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά  που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
14.2. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών: Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015. Οι επιχειρήσεις, είτε δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την ΕΕΔ είτε όχι, παρέχουν με τρόπο ευπρόσιτο, μέσα από τους δικτυακούς τόπους τους, ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013) μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό φορέα ΕΕΔ.
14.3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών: Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
14.4.Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους Πελάτες/Χρήστες ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία ο Πελάτης/Χρήστης έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστεί τα ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών/Χρηστών, αν έχουν ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.


15.Πληροφόρηση σχετικά με WEEE

15.1.Απόβλητα ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (WEEE) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες/υλικά τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αν δεν συλλεχθούν ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του OUG 195/2005-σχετικά με το περιβάλλον και του OUG 5/2015-σχετικά με απόβλητα ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
15.1.1.Οι πελάτες έχουν την υποχρέωση να μην εκθέτουν τα απόβλητα ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (WEEE), ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα και να συλλέγουν αυτά ξεχωριστά.
15.1.2.Η συλλογή αυτών των αποβλήτων (WEEE) θα γίνεται μέσω δημόσιας υπηρεσίας συλλογής απευθείας από την «Ecotic Association» (βλ. παραγράφους 1.3 και 1.4) και τα κέντρα συλλογής θα οργανώνονται από εξουσιοδοτημένους παρόχους για να συλλέγουν τα απόβλητα αυτά. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λίστα των σημείων συλλογής/αποκομιδής εδώ: http://www.ecotic.ro/consumatori/puncte-colectare-DEEE.
15.1.3.Οι πελάτες μπορούν να αποστέλλουν τα απόβλητα/απορρίμματα αυτά χωρίς χρέωση σε ειδικά σημεία συλλογής/αποκομιδής που θα τους επιδειχθούν, όταν αγοράζουν κάποιο καινούργιο προιόν της ίδιας κατηγορίας από την Εταιρία. Ενώ η Εταιρία εφαρμόζει τη διαδικασία συλλογής/αποκομιδής των αποβλήτων με το να αναλαμβάνει ένα προς ένα εξοπλισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν ο εξοπλισμός που στάλθηκε είναι αντίστοιχος και έχει την ίδια λειτουργία με τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε. Οι πελάτες της Εταιρίας μπορούν να αποστέλλουν απόβλητα ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην ίδια την Εταιρία, γνωστοποιώντας αυτό τη στιγμή της παραγγελίας ή της παράδοσης.
15.1.4.Η Εταιρία επιβεβαιώνει την συλλογή/παραλαβή των αποβλήτων, σε εργάσιμες ώρες, από τους τελικούς χρήστες, χωρίς χρέωση, χωρίς οι χρήστες να διατηρούν την υποχρέωση να προβούν σε αγορά ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παρόμοιου με αυτού των αποβλήτων, μικρών διαστάσεων, από το σημείο πωλήσεων της Εταιρίας: Bucharest, 321 Giurgiului, sector 4.
15.2.Το σύμβολο που διακρίνει τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συλλογής/αποκομιδής αποβλήτων και έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο μετά τις 31.12.2006 και ισχύουν, προβάλλεται ως ένας τροχήλατος κάδος απορριμμάτων διαγεγραμμένος (με Χ) και μία μαύρη μπάρα (γραμμή) στο κάτω μέρος, όπως απεικονίζεται παρακάτω:
15.3.Η απεικόνιση αυτή επισημαίνει ότι αυτά τα απόβλητα/απορρίμματα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με οικιακά απόβλητα/απορρίμματα και αποτελούν αντικείμενο χωριστής αποκομιδής.
br/>

16. ΚΡΙΤΙΚΕΣ και Βαθμολογίες

16.1.Η σύνταξη Κριτικών, Σχολίων μπορεί να γίνει, από Χρήστες / Πελάτες / Αγοραστές, στην ενότητα «Οι Κριτικές μου» ή από τον λογαριασμό Vivre του Πελάτη. Οι πληροφορίες που εισάγονται μπορεί να είναι θετικές και αρνητικές και θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

16.2. Κατά την εγγραφή μιας συγκεκριμένης κριτικής / σχολίου / ερώτησης στον ιστότοπο gr.vivre.eu, ο Πελάτης χορηγεί στη Vivre Deco μια μη αποκλειστική, διαρκή, αμετάκλητη, απεριόριστη εδαφική άδεια και δίνει στον Πωλητή το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφραση, διανομή και εμφάνιση αυτού του περιεχομένου.

16.3. Κάθε Πελάτης, τη στιγμή της εγγραφής της Κριτικής / Σχόλιου / Ερώτησης στις αναφερόμενες ενότητες, αναλαμβάνει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες.

 • να αναφέρεται μόνο στα χαρακτηριστικά ή/και στον τρόπο χρήσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, αποφεύγοντας πληροφορίες που σχετίζονται με πτυχές που ενδέχεται να αλλάξουν (τιμή ή προωθητικές προσφορές) ή πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της Παραγγελίας.
 • να χρησιμοποιεί μόνο την Ελληνική γλώσσα.
 • να χρησιμοποιεί κατάλληλη, μη προσβλητική γλώσσα, χωρίς όρους που ενδέχεται να προσβάλλουν ή να επηρεάσουν οποιονδήποτε άλλο Πελάτη.
 • να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που εισάγονται από αυτούς είναι ρεαλιστικές, σωστές, μη παραπλανητικές και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σεβόμενοι έτσι τα δικαιώματα άλλων μερών, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την άδεια ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τη δημοσιότητα ή το απόρρητο·
 • να χρησιμοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα μόνο για να επικοινωνήσει ή να λάβει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία από τον Ιστότοπο χωρίς την παραπομπή σε άλλες εταιρείες που προωθούν την πώληση και την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών
 • να μην παρέχει ή να ζητά, με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε μέτρο, προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την παράδοση ή τη διεύθυνση κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email, όνομα ή/και επώνυμο κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει για την αποκάλυψη τέτοιων προσωπικών δεδομένων·
 • να μην εισάγει πληροφορίες ή/και λεπτομέρειες σχετικά με διευθύνσεις URL (συνδέσμους) από άλλους εμπορικούς ιστότοπους που ασκούν την ίδια εμπορική δραστηριότητα με τον Πωλητή.;
 • να μην προσπαθεί να εξαπατήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή ή να υποβάλει Κριτικές / Σχόλια / Ερωτήσεις / που περιέχουν υλικό διαφημιστικού χαρακτήρα.
 • να μην χρησιμοποιεί την Κριτική / Σχόλιο / Ερώτηση / ως μέσο επικοινωνίας με τον Πωλητή, υπό αυτή την έννοια θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή που είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο.

16.4. Εκτός από μια ρεαλιστική αξιολόγηση, κατά την υποβολή μιας Αξιολόγησης, ο Πελάτης θα προσθέσει επίσης μια σχετική Αξιολόγηση για το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι Κριτικές, μαζί με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους, θα επηρεάσουν τη συνολική βαθμολογία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Έτσι, μια κριτική με υψηλή βαθμολογία οδηγεί σε αύξηση της συνολικής βαθμολογίας και μια κριτική που συνοδεύεται από χαμηλή βαθμολογία οδηγεί σε μείωση της συνολικής βαθμολογίας.

16.5. Όταν μια Κριτική / Σχόλιο / Ερώτηση αναφέρεται από έναν Πελάτη ότι έχει ακατάλληλο περιεχόμενο, από μια αυστηρά υποκειμενική σκοπιά, αυτό το περιεχόμενο εξετάζεται προσεκτικά από τον πωλητή για να διαπιστωθεί εάν παραβαίνει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ιστότοπου. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που εισάγονται αφαιρούνται από τον Ιστότοπο μόνο μετά την εξέτασή τους από τον Πωλητή.

16.6. Εάν ο Πωλητής διαπιστώσει επανειλημμένα παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη δυνατότητα του Πελάτη να υποβάλλει Κριτικές / Σχόλια / Ερωτήσεις στην ενότητα "Οι κριτικές μου". Για ειδοποιήσεις ή παράπονα που σχετίζονται με το αγορασμένο Αγαθό ή/και Υπηρεσία, οι Αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους https://gr.vivre.eu/contact Η μέγιστη προθεσμία επίλυσης των παραπόνων ή των ειδοποιήσεων είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους.

17.Λοιποί όροι

17.1.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες διατάξεις, καθώς και να διαμορφώνει την ιστοσελίδα/την δομή της, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη/Χρήστη.
17.2.Σύμφωνα με τους περιορισμούς των ως άνω Όρων και Προϋποθέσεων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα εξαιτίας τροποποιήσεων ή άλλων ρυθμίσεων, οι οποίες δεν προκλήθηκαν από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
17.3.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί διαφημιστικό υλικό ή/και άλλους συνδέσμους σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας, σε απόλυτη εφαρμογή με την κείμενη νομοθεσία.18.Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες

18.1.Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, παρατηρήσεις, παράπονα, αναφορές κλπ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα , από Δευτέρα-Παρασκευή, μεταξύ 09.00-18.00 ή στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@vivre.eu.
18.2.Όλα τα σχόλια, προτάσεις, παρατηρήσεις, ιδέες ή κάθε μέσο επικοινωνίας ή πληροφορίας σχετικά με την ιστοσελίδα gr.vivre.eu, οι λειτουργίες της ή οι βελτιώσεις της αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας SC VIVRE DECO S.A.
Παροχή προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρείας SC VIVRE DECO SA είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο παροχής προσωπικών δεδομένων, με αριθμό 22845.
18.3.Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Γραφείου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@vivre.eu.19. Πολιτική διαγραφής δεδομένων

19.1.Ο Χρήστης/Πελάτης το δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεση του, οποιαδήποτε στιγμή, να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, ακόμα και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας και σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα το γνωστοποιήσει στην Εταιρία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dpo@vivre.eu.

19.2. Στην περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει από την Εταιρία ενημερωτικά δελτία/ειδοποιήσεις και/ή πληροφόρηση με σκοπό τη διαχείριση και διαφήμιση, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, μέσω τηλεφώνου κλπ), αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», πατώντας το σχετικό πεδίο το οποίο βρίσκεται σε όλα τα μέσα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ή αποστέλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu.

19.3. Ο Χρήστης/Πελάτης, σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο και νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής, γνωστοποιώντας το στην Εταιρία, σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, αποστέλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivre.eu.

Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σε παρακαλούμε να δώσεις την έγκριση σου για την χρήση αρχείων τύπου cookie για τους παρακάτω σκοπούς: τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας Vivre, τη μέτρηση της χρήσης της πλατφόρμας Vivre, προχωρημένες λειτουργίες όπως προτάσεις προϊόντων και άλλα είδη λειτουργιών που να μας επιτρέπουν να σου δείξουμε τις καταλληλότερες προσφορές μέσω διάφορων καναλιών marketing.